Ngành Hệ Thống Thông Tin

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - UIT HCM

Khu phố 6, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin

Chương trình Kỹ sư Hệ Thống Thông Tin được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức, tư duy, có kiến thức, có phương pháp làm việc và kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực Hệ Thống Thông Tin, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Hệ Thống Thông Tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội. Có khả năng xây dựng các Hệ Thống Thông Tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ. Có năng lực tham mưu tư vấn và có khả năng thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hướng đến đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin trong cả nước. Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo kỹ sư HTTT, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng:
- Kiến thức
+ Kiến thức Toán, Lý, Thuật Toán, các phương pháp phân tích, mô hình hóa,...Thiết kế, tạo mô hình và xây dựng, quản trị hệ cơ sở dữ liệu, tổ chức kho dữ liệu, khai phá dữ liệu liên quan đến các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh
+ Phương pháp, kỹ thuật, mô hình nhằm hoạch định, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
+ Quản lý đề án và nhóm đề án qua các giai đoạn hoạch định, phân tích, thiết kế và hiện thực đề án xây dựng hệ thống thông tin
+ An toàn và bảo mật hệ thống thông tin, mạng máy tính,...Nhận thực về trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ quản lý Hệ Thống Thông Tin
- Kỹ năng
+ Có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình huống trong lĩnh vực CNTT nói chung và hệ thống thông tin nói riêng
+ Phân tích và thiết kế Hệ Thống Thông Tin
+ Xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ liệu, các Hệ Thống Thông Tin trực tuyến trên Web, hoạch định và điều hành đề án xây dựng hệ thống thông tin, lập trình
+ Làm việc nhóm và lãnh đạo và điều hành nhóm công tác
- Chức danh nghề nghiệp: giám đốc thông tin (CIO), trưởng các đề án Công nghệ thông tin, phân tích viên hệ thống, quản trị viên cơ sở dữ liệu, Hệ Thống Thông Tin, lập trình viên, phân tích viên dữ liệu phục vụ điều hành và ra quyết định quản lý

Đối Tượng Tham Gia

- Đối tượng 1: Học sinh tốt nghiệp PTTH (sẽ trải qua kỳ thi đại học vào khối A do Bộ GD & ĐT tổ chức tháng 7 hằng năm)
- Đối tượng 2 (tuyển thẳng): Các học sinh giỏi là thành viên đội tuyển quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì các môn Toán, Lý, Tin học trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc

Thời Lượng

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm trải đều trên 9 học kỳ. Khối lượng kiến thức tối thiểu sinh viên phải tích lũy được là: 148 tín chỉ (chưa tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, Tin học cơ bản, Ngoại ngữ không chuyên)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 13 tín chỉ (Anh văn 1, Toán cao cấp A1, Đại số tuyến tính,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 7 môn 18 tín chỉ (Giáo dục thể chất 2, Những NLCB của nghĩa Mác-Lênin, Toán cao cấp A2,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 6 môn 17 tín chỉ (Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 6 môn 16 tín chỉ (Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cấu trúc rời rạc, Mạng máy tính,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 7 môn 23 tín chỉ (Xác suất thống kê, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 6 môn 23 tín chỉ (Các hệ cơ sở tri thức, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 5 môn 19 tín chỉ (Khai thác dữ liệu, Hệ thống thông tin kế toán, Phát triển ứng dụng web,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn 9 tín chỉ (Cơ sở dữ liệu phân tán, Phương pháp NCKH trong tin học, Thực tập tốt nghiệp,...)
- Học kỳ 9 bao gồm 10 tín chỉ (Môn tốt nghiệp 1, Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp,...)

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - UIT HCM
Khu phố 6, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại: (08)37252002
Website: http://www.uit.edu.vn - Email: info@uit.edu.vn
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM là trường Đại học công lập chuyên ngành CNTT được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công Nghệ Thông Tin và sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 10/2006. Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin là một trường thành viên của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trường ĐH CNTT hướng đến trở thành một trường Đại học trọng điểm về CNTT&TT của Việt Nam về nghiên cứu và ứng dụng CNTT của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Trường ĐH CNTT là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực CNTT&TT, có năng lực phát triển tự thân ngành CNTT&TT và năng lực triển khai ứng dụng CNTT&TT trong các ngành công nghệ cao, quản lý, kinh tế - tài chính, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường quốc tế. Trường ĐH CNTT thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ CNTT&TT và các công nghệ liên quan, triển khai các ứng dụng CNTT&TT trong các lĩnh vực công nghệ cao, quản lý kinh tế, tài chính theo nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho công nghiệp CNTT thông qua các chương trình đào tạo tiên tiến về CNTT ở bậc đại học, CNTT được ứng dụng mạnh mẽ trong quá trình tổ chức đào tạo, thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và bám sát các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên.
  • » Xem thêm
    • Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ qua các chương trình đào tạo tiên tiến về CNTT, trường đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở nghiên cứu CNTT hàng đầu trong Khu vực và Thế giới, hoạt động đào tạo trình độ sau đại học được tổ chức theo hướng gắn kết chặt chẽ với các phòng thí nghiệm và các nhóm nghiên cứu, các chương trình phát triển CNTT, các đề tài, dự án quốc gia, quốc tế và khu vực.
Đồng bộ tài khoản