Ngành Mạng Máy Tính Và Truyền Thông

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - UIT HCM

Khu phố 6, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Mạng Máy Tính Và Truyền Thông

Chương trình đào tạo kỹ sư chính quy Ngành Mạng Máy Tính Và Truyền Thông được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực mạng máy tính và truyền thông đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu. Sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu:
- Đào tạo kỹ sư Ngành Mạng Máy Tính Và Truyền Thông có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề, đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng dụng, có khả năng thiết kế chế tạo, bảo trì, sản xuất, thử nghiệm, quản lý các hệ thống Mạng Máy Tính Và Truyền Thông. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các chức năng tham mưu, tư vấn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm: chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống Mạng Máy Tính Và Truyền Thông trong các cơ quan, công ty, trường học,...cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, giảng viên Công nghệ thông tin ở các các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Ngành Mạng Máy Tính Và Truyền Thông

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4.5 năm, trải đều trên 9 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Mạng Máy Tính Và Truyền Thông


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 13 tín chỉ (Toán cao cấp A1, Đại số tuyến tính, Vật lý đại cương A1,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 7 môn 18 tín chỉ (Những NLCB của nghĩa Mác-Lênin, Anh văn 2, Toán cao cấp A2,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 6 môn 17 tín chỉ (Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 6 môn 16 tín chỉ (Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cấu trúc rời rạc, Mạng máy tính,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 5 môn 17 tín chỉ (Hệ điều hành Linux, Lý thuyết Thông tin, Truyền dữ liệu,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 5 môn 18 tín chỉ (Điện tử cho công nghệ thông tin, Xử lý tín hiệu số, Lập trình ứng dụng Mạng,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 5 môn 18 tín chỉ (Phương pháp luận sáng tạo KH-CN, An toàn Mạng máy tính, Công nghệ mạng viễn thông,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 6 môn 20 tín chỉ (Mạng truyền thông và di động, Thiết kế Mạng, Đồ án chuyên ngành,...)
- Học kỳ 9 gồm 10 tín chỉ (Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp)

Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - UIT HCM
Khu phố 6, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại: (08)37252002
Website: http://www.uit.edu.vn - Email: info@uit.edu.vn
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM là trường Đại học công lập chuyên ngành CNTT được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công Nghệ Thông Tin và sẽ khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 10/2006. Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin là một trường thành viên của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trường ĐH CNTT hướng đến trở thành một trường Đại học trọng điểm về CNTT&TT của Việt Nam về nghiên cứu và ứng dụng CNTT của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Trường ĐH CNTT là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia trình độ cao trong lĩnh vực CNTT&TT, có năng lực phát triển tự thân ngành CNTT&TT và năng lực triển khai ứng dụng CNTT&TT trong các ngành công nghệ cao, quản lý, kinh tế - tài chính, có năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường quốc tế. Trường ĐH CNTT thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ CNTT&TT và các công nghệ liên quan, triển khai các ứng dụng CNTT&TT trong các lĩnh vực công nghệ cao, quản lý kinh tế, tài chính theo nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho công nghiệp CNTT thông qua các chương trình đào tạo tiên tiến về CNTT ở bậc đại học, CNTT được ứng dụng mạnh mẽ trong quá trình tổ chức đào tạo, thay đổi nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và bám sát các yêu cầu của thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh cho sinh viên.
  • » Xem thêm
    • Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ qua các chương trình đào tạo tiên tiến về CNTT, trường đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở nghiên cứu CNTT hàng đầu trong Khu vực và Thế giới, hoạt động đào tạo trình độ sau đại học được tổ chức theo hướng gắn kết chặt chẽ với các phòng thí nghiệm và các nhóm nghiên cứu, các chương trình phát triển CNTT, các đề tài, dự án quốc gia, quốc tế và khu vực.
Đồng bộ tài khoản