Ngành Kế Toán

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Ngành Kế Toán đào tạo Cử nhân Kế Toán có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, pháp luật, quản trị doanh nghiệp, nắm vững kiến thức chuyên sâu về Kế Toán, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về Kế Toán trong các doanh nghiệp và các tổ chức, tổ chức và thiết kế hệ thống Kế Toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức, có khả năng làm việc tại các bộ phận Kế Toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức và các công ty tư vấn Kế Toán. Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kế Toán có những khả năng sau:
- Kiến thức
+ Giải thích được nguyên lý căn bản về Kế Toán, thông tin và môi trường Kế Toán, giải thích được những điểm căn bản về chế độ Kế Toán và chuẩn mực Kế Toán, giải thích được quan điểm và nguyên lý căn bản về Kiểm Toán
+ Hiểu những nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hàng, hiểu hệ thống văn bản pháp luật liên quan Kế Toán - Tài Chính, hiểu nguyên lý căn bản về kinh tế và quản lý doanh nghiệp
- Kỹ năng
+ Kỹ năng căn bản: sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (đạt trình độ tối thiểu TOEIC 350 hoặc DELF A2), sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để thu thập, phân tích và cung cấp thông tin, khả năng tư duy logic, biện chứng, tổng hợp, phân tích và phê phán, khả năng tự học một cách chủ động và độc lập,...
- Kỹ năng chuyên môn: thiết kế và tổ chức hệ thống thông tin Kế Toán cho một đơn vị, khả năng tính toán, diễn giải và đánh giá các chỉ số tài chính chủ yếu, khả năng lập kế hoạch và thực hiện Kiểm Toán các chu trình và hoạt động chủ yếu trong một đơn vị, khả năng dự báo và dự toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị,...
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác: khả năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả, phong cách làm việc chuyên nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kế Toán và Kiểm Toán
- Sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc tại các bộ phận Kế Toán, Kiểm Toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty tư vấn, các công ty cung cấp dịch vụ Kế Toán và Kiểm Toán ở các vị trí công việc cụ thể sau: Kế Toán viên, Kiểm Toán viên, Kế Toán tổng hợp, trưởng bộ phận Kế Toán, Kiểm Toán,...
- Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 120/163 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khoa học Mác - Lênin
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội - nhân văn
+ Ngoại ngữ
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kiến thức cơ sở của nhóm ngành
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức chung của ngành
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành
+ Kiến thức bổ trợ
- Thực tập, kiến tập
- Khoá luận hoặc chuyên đề thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản