Ngành Kế Toán

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Ngành Kế Toán của Trường Đại Học Vinh đào tạo cử nhân Kế Toán có những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực Kế Toán, kiểm toán và tài chính doanh nghiệp, khả năng ứng dụng các lý thuyết Kế Toán và kiểm toán vào hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt công tác kế toán độc lập đúng quy định của Nhà nước về công tác kế toán của Công ty, xí nghiệp. Có kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực Kế Toán và kiểm toán. Kế Toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy, thị trường việc làm của nghề này rất rộng lớn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp Ngành Kế Toán có thể làm việc ở các vị trí sau: làm Kế Toán ngoài doanh nghiệp (các đơn vị hoạt động vì mục đích lợi nhuận như: Cty cổ phần, Cty TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng, bảo hiểm,...), các đơn vị công - các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận như: các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện,…làm Kế Toán tài chính với mục đích cung cấp thông tin ra bên ngoài doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, thống kê, kế hoạch đầu tư) cho các nhà đầu tư, ngân hàng, cổ đông,…hoặc làm Kế Toán quản trị để cung cấp các thông tin cho chính những người quản lý ở đơn vị bạn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 19 tín chỉ (Toán A1 (Đại số tuyến tính), Toán A2 (Giải tích I), Lịch sử kinh tế quốc dân, Kinh tế chính trị Mác - Lênin 1,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Toán kinh tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế học vi mô 1, Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 9 môn 18 tín chỉ (Kinh tế học vĩ mô 1, Nguyên lý thống kê kinh tế, Học phần tự chọn 1, Môi trường và con người,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 8 môn 17 tín chỉ (Lý thuyết tài chính tiền tệ, Kinh tế lượng, Tiếng Việt thực hành, Địa phương học,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 7 môn 17 tín chỉ và học phần tự chọn (Kế toán thuế, Phân tích hoạt động kinh doanh, Kế toán tài chính I, PPNCKH chuyên ngành Kinh tế,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 4 môn 12 tín chỉ và học phần tự chọn (Kế toán tài chính II, Tài chính doanh nghiệp, Thị trường chứng khoán, Kinh tế quốc tế,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 5 môn 17 tín chỉ (Kế toán máy, Kế toán quản trị, Tổ chức hạch toán kế toán, Kiểm toán tài chính, Kế toán DN thương mại và xây lắp)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn 11 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp ngành Kế toán, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành Kế toán)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản