Ngành Khoa Học Môi Trường

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Môi Trường

Ngành Khoa Học Môi Trường của Trường Đại Học Vinh đào tạo cử nhân Khoa Học Môi Trường có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Sau khi hoàn thành chương trình học các học viên, sinh viên sẽ được:
- Cung cấp các kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn, ngoại ngữ, các kiến thức chuyên sâu đa dạng về khoa học môi trường và các kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường
- Trang bị các kỹ năng phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường các vùng lãnh thổ, đo đạc và phân tích các thông số môi trường, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động lên môi trường của các hoạt động kinh tế xã hội, quy hoạch môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường,...
- Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan quản lí, các doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương, các dự án có liên quan tới quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Môi Trường


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 19 tín chỉ (Đại cương về khoa học môi trường, Sinh học đại cương B1, Khoa học trái đất,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 7 môn 17 tín chỉ (Vật lý đại cương B, Ô nhiễm và độc học môi trường, Sinh học đại cương B2,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 8 môn 17 tín chỉ (Môi trường và con người, Kỹ thuật phòng thí nghiệm, Thực vật học,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 9 môn 20 tín chỉ (Thực tập thiên nhiên, Tiếng Việt thực hành, Địa phương học,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 9 môn 20 tín chỉ (Cơ sở công nghệ hoá sinh, Sinh học phân tử, Vi sinh học,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 6 môn 18 tín chỉ và 1 chuyên ngành hẹp (Đa dạng sinh học, Nông hoá thổ nhưỡng, Hệ thống thông tin địa lý GIS 1,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 2 môn 5 tín chỉ và 5 chuyên ngành hẹp (Tin học ứng dụng trong sinh học, Công nghệ sinh học)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 14 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp ngành KHMT, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành Khoa học Môi trường)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản