Ngành Kĩ Thuật Điện Tử Truyền Thông ( Hệ Cao Đẳng)

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - TP.HCM - PIT

11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kĩ Thuật Điện Tử Truyền Thông

Với mục tiêu đào tạo của học viện công nghệ bưu chính viên thông là đào tạo cử nhân cao đẳng Điện tử truyền thông có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp đều nắm được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông, có khả năng vận hành, khai thác và quản lý các thiết bị, hệ thống về điện tử, viễn thông. Kết thúc khóa học, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cao đẳng chính quy khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế đào tạo tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Là học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, tham dự và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy quốc gia – Khối A, A1.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kĩ Thuật Điện Tử Truyền Thông


- Dịch vụ viễn thông
- Các phương thức bảo mật hệ thống.
- Thiết kế, lắp đặt, vận hành, tổ chức khai thác, quản lý các thiết bị và hệ thống viễn thông.
- Phân tích và xử lý các sự cố kỹ thuật vừa và nhỏ trang thiết bị và hệ thống viễn thông.
- Các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về viễn thông.
- Nghiên cứu các thiết bị điện tử và hệ thống viễn thông mới hướng tới mục tiêu cải tiến và thiết kế mới.
- Thực tập, tốt nghiệp.

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - TP.HCM - PIT
11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn Phòng Học Viện
Điện thoại: (08)38295258
Website: http://hcm.ptit.edu.vn/ - Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Các lĩnh vực của học viện gồm:
- Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Viễn thông, Điện tử, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing ở các bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập trung, phi tập trung, liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học.
- Thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội. Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…
- Cơ sở có 5 khoa đào tạo, bao gồm: Khoa Điện tử 2; Khoa Viễn thông 2; Khoa Công nghệ thông tin 2; Khoa Quản trị kinh doanh 2; Khoa Cơ bản 2. Các khoa thực hiện chức năng đào tạo trong lĩnh vực khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông , Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing.
Đồng bộ tài khoản