Ngành Kiểm Toán

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kiểm Toán

Ngành Kiểm Toán đào tạo cử nhân Kiểm Toán có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, pháp luật, quản lý doanh nghiệp, nắm vững kiến thức chuyên sâu về kiểm toán. Sinh viên sau khi hoàn tất chương trình đào tạo Ngành Kiểm Toán cần đạt được những kiến thức, kỹ năng và các giá trị giáo dục sau đây:
- Kiến thức
+ Hiểu nguyên lý căn bản về kinh tế, quản lý và tài chính
+ Hiểu hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến Kiểm Toán
+ Giải thích được quan điểm và nguyên lý căn bản về Kế Toán và Kiểm Toán
- Kỹ năng
+ Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu B1 khung tham chiếu Châu Âu hoặc ngoại ngữ khác tương đương theo qui định
+ Sử dụng công nghệ thông tin để thu thập, xử lý và phân tích thông tin liên quan đến cuộc Kiểm Toán
+ Khả năng lập kế hoạch, thực hiện các cuộc Kiểm Toán
+ Khả năng phân tích và đưa ra những kết luận phù hợp về những vấn đề về Kiểm Toán dựa trên những cơ sở dữ liệu khác trong một đơn vị
+ Khả năng làm việc theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kiểm Toán
- Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác: phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả
- Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc tại các công ty kiểm toán, đơn vị Kiểm Toán nhà nước và các bộ phận Kiểm Toán nội bộ trong các tổ chức; hoặc có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Kiểm Toán, có thể tiếp tục học lên các bậc cao hơn (thạc sĩ hoặc tiến sĩ)

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 122/163 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kiểm Toán


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội – Nhân văn – Nghệ thuật
+ Ngoại ngữ
+ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng – an ninh
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở
+ Kiến thức chung của ngành
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập nghề nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản