Ngành Kiến Trúc Cảnh Quan - Hệ Chính Quy

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kiến Trúc Cảnh Quan

Ngành Kiến Trúc Cảnh Quan đào tạo Kỹ sư Kiến Trúc Cảnh Quan có năng lực quy hoạch, thiết kế, quản lý những không gian trống trong đô thị, các khu dân cư, khu danh lam thắng cảnh. Kỹ sư Kiến Trúc Cảnh Quan làm việc tại các cơ quan thiết kế, các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các cơ quan quản lý, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Với mục tiêu cụ thể:
- Kỹ sư Kiến Trúc Cảnh Quan có hiểu biết tổng hợp về các lĩnh vực có liên quan đến ngành thiết kế Kiến Trúc Cảnh Quan nhất là: kỹ thuật, quy hoạch, thực vật, sinh thái và nghệ thuật
- Kỹ sư Kiến Trúc Cảnh Quan có khả năng thiết kế, quy hoạch, quản lý Cảnh Quan và sử dụng thành thạo các phương pháp, công cụ thể hiện bằng tay và máy

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của Ngành Kiến Trúc Cảnh Quan - Hệ Chính Quy

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kiến Trúc Cảnh Quan


- Học kỳ 1 gồm 8 môn 17 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 1, Hình học họa hình, Hội họa 1,...)
- Học kỳ 2 gồm 7 môn 15 tín chỉ (Những NLCB của CN Mac Lenin 2, Hội họa 2, Kỹ năng bản thân ngành Kiến trúc Cảnh quan,...)
- Học kỳ 3 gồm 7 môn 16 tín chỉ (Tư tưởng HCM, Giáo dục thể chất 3, Cảm thụ Cảnh quan,...)
- Học kỳ 4 gồm 10 môn 16 tín chỉ (Đường lối CM của Đảng CSVN, Xã hội học đô thị, Công cụ hỗ trợ trong Thiết kế Cảnh quan,...)
- Học kỳ 5 gồm 5 môn bắt buộc (14 tín chỉ) và 2 môn tự chọn (2 tín chỉ) (Giáo dục thể chất 5, Quy hoạch xây dựng đô thị, Kiến tạo nơi chốn,...)
- Học kỳ 6 gồm 4 môn bắt buộc (14 tín chỉ) và 2 môn tự chọn (2 tín chỉ) (Hệ thống Kỹ thuật Đô thị, Kỹ thuật Thiết kế Cảnh quan, Đồ án KTCQ 2 - Quy hoạch Công viên,...)
- Học kỳ 7 gồm 4 môn bắt buộc (14 tín chỉ) và 2 môn tự chọn (2 tín chỉ) (Ngoại ngữ chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Luật bản quyền, Đồ án tổng hợp chuyên ngành Đồ Hoạ,...)
- Học kỳ 8 gồm 6 môn 18 tín chỉ (Ngoại ngữ chuyên ngành Quy hoạch, Quy hoạch Cảnh quan vùng, Kiến trúc Việt Nam và bản sắc,...)
- Học kỳ 9 gồm 3 môn bắt buộc (8 tín chỉ) và 3 môn tự chọn (3 tín chỉ) (Đề cương Tốt nghiệp ngành KTCQ, Phương pháp nghiên cứu và đề tài luận văn, Quy hoạch và Quản lý môi trường,...)
- Học kỳ 10 gồm 1 môn 10 tín chỉ (Đồ án Tốt nghiệp ngành KTCQ)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản