Ngành Thiết Kế Nội Thất - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH

Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Thiết Kế Nội Thất

Chương trình khung giáo dục đại học Ngành Thiết Kế Nội Thất trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân Ngành Thiết Kế Nội Thất có trình độ và khả năng sáng tạo, thiết kế tác phẩm nội thất đồng thời phục vụ những hoạt động Mỹ Thuật ứng dụng khác của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo Mỹ Thuật ứng dụng. Mục tiêu cụ thể:
- Phẩm chất đạo đức: có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, có lòng say mê yêu nghề. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật
- Kiến thức: có khả năng tư duy hình tượng nghệ thuật, có trình độ cơ bản vững vàng, có năng lực sáng tạo trong sáng tác Thiết Kế Nội Thất
- Kỹ năng: sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Thiết Kế Nội Thất có thể sáng tác, Thiết Kế Nội Thất các công trình nhà ở, công trình thương mại, công trình giáo dục, công trình văn hóa,…có Kỹ Thuật và Mỹ Thuật, đáp ứng nhu cầu của ngành Mỹ Thuật ứng dụng

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo chương trình học của Ngành Thiết Kế Nội Thất - Hệ Vừa Học Vừa Làm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Thiết Kế Nội Thất


- Học kỳ 1 gồm 6 môn 22 tín chỉ (Nhân Trắc Học, Triết Học - Mác Lê Nin 1, Ngoại Ngữ 1,...)
- Học kỳ 2 gồm 6 môn 24 tín chỉ (Vẽ Kỹ Thuật, Triết Học - Mác Lê Nin 2, Ngoại Ngữ 2,...)
- Học kỳ 3 gồm 8 môn 24 tín chỉ (Tin Học Đại Cương, Phối Cảnh, Kinh Tế Chính Trị 1,...)
- Học kỳ 4 gồm 9 môn 25 tín chỉ (Tin học CN1 - NT - Autocad, Kinh Tế Chính Trị 2, Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam,...)
- Học kỳ 5 gồm 9 môn 26 tín chỉ (LS Mỹ thuật Thế Giới, Nguyên lý Thiết kế Nội Thất, Điêu Khắc Cơ Bản,...)
- Học kỳ 6 gồm 9 môn 26 tín chỉ (Nhiếp ảnh, LS Mỹ Thuật Việt Nam, ĐA 3 - NT : Sân vườn - Công viên,...)
- Học kỳ 7 gồm 7 môn 21 tín chỉ (CN Xã Hội Khoa Học, HH MThuật 7 - Màu Nước, LS Mỹ Thuật Công Nghiệp,...)
- Học kỳ 8 gồm 7 môn 23 tín chỉ (Môi Trường & Con Người, LS Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhập Môn Xã Hội Học,...)
- Học kỳ 9 gồm 6 môn 18 tín chỉ (Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Nhập Môn Quản Trị Học, Thực Tập Trước Tốt Nghiệp,...)
- Học kỳ 10 gồm 1 môn 20 tín chỉ (Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nội - Ngoại thất)

Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh - UAH
Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38222748
Website: http://www.uah.edu.vn -
Trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh là một trường đại học công lập thành lập năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên đào tạo về ngành kiến trúc, xây dựng. Tuyên bố sứ mạng của trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đảm bảo vị trí là một trong những trung tâm đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc gia và khu vực thuộc các chuyên ngành kiến trúc, qui hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị, mỹ thuật công nghiệp và thiết kế nội thất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Từ năm học 2006 - 2007, trường Đại Học Kiến Trúc TP.Hồ Chí Minh đã từng bước hướng đến những giá trị mới của triết lý về đào tạo: chất lượng đào tạo là đạo lý, mục tiêu đào tạo mang tính thời đại, phương pháp đào tạo mang hơi thở cuộc sống, công tác quản lý đào tạo là then chốt, đội ngũ giảng viên là tất cả và quyết định.
Đồng bộ tài khoản