Ngành Kiến Trúc

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kiến Trúc

Ngành Kiến Trúc đào tạo Kiến Trúc sư có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, góp phần xây dựng và phát triển nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại và dân tộc. Về chuyên môn, đào tạo Kiến Trúc sư theo diện rộng, được trang bị có hệ thống các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật. Với mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức:
+ Có đầy đủ kiến thức cơ sở và chuyên môn về quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị và thiết kế kiến trúc
+ Có khả năng thiết kiến trúc trên máy tính
+ Hiểu biết về phương pháp sử dụng vật liệu và thi công xây dựng trong kiến trúc và nội thất
+ Xác định và đánh giá được những tác động qua lại của kiến trúc và môi trường
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Biết vận dụng những kiến thức được học vào giải quyết các nhiệm vụ thiết kế thực tiễn. Biết kết hợp các yếu tố con người - xã hội - thiên nhiên để tổ chức môi trường ở, sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi cho con người
+ Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc theo nhóm để giải quyết các yêu cầu khác nhau của công việc. Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính để thiết kế và các công việc trợ giúp thiết kế. Khả năng ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD & ĐT
- Về thái độ:
+ Có phẩm chất đạo đức tốt. Hiểu biết và tôn trọng pháp luật. Yêu ngành, yêu nghề đem hết sức mình xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt nam hiện đại và dân tộc, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tinh thần hợp tác và đoàn kết trong công việc,...
- Vị trí của người học sau khi tốt nghiệp: có thể hoạt động nghề nghiệp trong các cơ sở tư vấn thiết kế, cơ sở thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kiến Trúc

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kiến Trúc


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Các học phần lý luận chính trị
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ không chuyên
+ Mỹ thuật
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên ngành
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức bổ trợ
- Thực tập, kiến tập
- Đồ án tốt nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản