Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Doanh Nông Nghiệp

Ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp đào tạo cử nhân ngành KDNN có sức khỏe, có phẩm chất chính trị tốt, có khả năng áp dụng các kiến thức đã học vào tổ chức, quản lý sản xuất và kinh doanh trong các đơn vị Kinh Doanh Nông Nghiệp. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Nắm vững các kiến thức căn bản về quản trị, kinh doanh trong các đơn vị Kinh Doanh Nông Nghiệp, nắm vững các nguyên lý kỹ thuật nông nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động Kinh Doanh Nông Nghiệp
+ Ngoại ngữ: Đạt trình độ B1 (Khung tham chiếu Châu Âu) (Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ tương đương)
- Kỹ năng
+ Biết áp dụng các kiến thức đã học vào việc tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh trong đơn vị Kinh Doanh Nông Nghiệp, biết phân tích những biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới để điều khiển các hoạt động kinh doanh của đơn vị có hiệu quả, biết áp dụng các kiến thức đàm phán kinh doanh để tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng kinh doanh, biết sử dụng công nghệ thông tin để thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin
+ Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm
- Thái độ: có ý thức trách nhiệm của một người công dân, có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có khả năng tập hợp quần chúng, phát huy trí tuệ tập thể, có phương pháp làm việc khoa học,...
- Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp: có khả năng làm việc trong các đơn vị kinh doanh (công ty xuất nhập khẩu hàng nông sản, công ty sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp, các trang trại, nông trại, các HTX NN), các đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp (Ban nông nghiệp huyện; sở nông nghiệp, Bộ nông nghiệp...),...
- Trình độ ngoại ngữ: sinh viên sau khi tốt nghiệp có trình độ tiếng anh tối thiểu B1 (Châu Âu)
- Trình độ tin học: sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 122/162 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Doanh Nông Nghiệp


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Khoa học xã hội - Nhân văn - Nghệ thuật
+ Ngoại ngữ
+ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở khối ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập nghề nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản