Ngành Kỹ Sư Khuyến Nông Và PTNT

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Sư Khuyến Nông Và PTNT

Ngành Khuyến Nông Và PTNT của Trường Đại Học Vinh đào tạo Kỹ Sư Khuyến Nông Và PTNT với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
+ Có hệ thống kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về khuyến nông học, các phương pháp khuyến nông (KN), phát triển cộng đồng nông thôn, xã hội học nông thôn, quản lí tài nguyên và môi trường nông thôn, phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp - nông thôn, qui hoạch phát triển nông thôn (PTNT) để đảm nhận được các công việc trong hoạt động KN-PTNN
+ Có kiến thức chuyên sâu về một trong các chuyên ngành sau: Khuyến nông, Nông - Lâm nghiệp vùng cao, Khuyến ngư hoặc PTNT
+ Hiểu và ứng dụng được vào thực tiễn các kiến thức ngành và liên ngành như Nông - Lâm - Ngư kết hợp, Lâm nghiệp cơ bản, Thú y đại cương, Hệ thống nông nghiệp, Chăn nuôi đại cương, Nông học đại cương, Nuôi trồng thuỷ sản cơ bản, Bảo vệ thực vật
+ Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, hiểu biết và sử dụng được một trong các phầm mềm xử lí thống kê như SPSS, StatGraphic
+ Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ
- Kĩ năng
+ Tay nghề KN-PTNT tương đương công nhân kĩ thuật bậc 3/6
+ Lập kế hoạch, xây dựng và quản lí cơ sở sản xuất, dự án KN-PTNT, tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn trong lĩnh lực KN-PTNT
+ Thực hiện nghiên cứu triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất; tư duy sáng tạo, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn KN - PTNT
+ Có kĩ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức, quản lí các hoạt động nhóm và thuyết trình; khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Các cơ quan nông nghiệp và PTNT từ cấp xã đến cấp trung ương, các doanh nghiệp, công ti, nhà máy thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư, Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực KN - PTNT, các trung tâm, viện khoa học - công nghệ, các trường trung cấp nghề, cao đẳng và đại học thuộc lĩnh vực KN - PTNT

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Sư Khuyến Nông Và PTNT


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 19 tín chỉ (Sinh học đại cương B1, Sinh thái nhân văn, Nhập môn dân tộc học,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Sinh học đại cương B2, Sinh thái - môi trường nông nghiệp, Hệ thống nông nghiệp,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Lâm nghiệp đại cương, Nông học đại cương, Nuôi trồng thuỷ sản đại cương,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 9 môn 20 tín chỉ (Xã hội học nông thôn đại cương, Tiếng Việt thực hành, Địa phương học,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Phát triển cộng đồng nông thôn, PPNC phát triển nông thôn, Thú y đại cương,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ và học phần tự chọn (Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, Thiết kế và quản lý dự án NN & PTNT, Thực tập giáo trình ngành KN&PTNT,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 3 môn 8 tín chỉ và 2 chuyên ngành hẹp (Phương pháp thuyết trình, Quy hoạch phát triển nông thôn, Thực tập nghề KN&PTNT)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn 14 tín chỉ và 1 chuyên ngành hẹp (Thực tập tốt nghiệp ngành KN&PTNT, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN ngành KN & PTNT)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản