Ngành Kỹ Sư Nông Học

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Sư Nông Học

Ngành Nông học của Trường Đại Học Vinh đào tạo đào tạo đội ngũ kỹ sư Nông Học có kiến thức về ba chuyên ngành cây trồng, vật nuôi và thủy sản, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước. Với mục tiêu:
- Trang bị cho sinh viên các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan tới cây trồng, vật nuôi và thủy sản
- Kiến thức cơ bản về Sinh học, Hóa học, Sinh hoá, thống kê Sinh học và Tin học
- Khả năng tổ chức, thực hành và huấn luyện các kỹ thuật canh tác cây trồng, nuôi trồng thủy sản cũng như các kỹ thuật căn bản về chăn nuôi thú y
- Kỹ năng dụng các công nghệ mới trong sản xuất cây trồng, vật nuôi và thủy sản
- Sinh viên tốt nghiệp Ngành Nông Học đủ năng lực để làm việc tại các cơ sở Nông nghiệp của nhà nước như các Sở Nông nghiệp, các trung tâm Khuyến Nông, các Trạm Bảo vệ thực vật, các Trạm trại chăn nuôi và thủy sản, các Viện, Trường học. Kỹ sư Nông Học có khả năng tìm được cơ hội làm việc rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại các cơ sở Nông nghiệp của nhà nước như các Sở Nông nghiệp, các trung tâm Khuyến Nông, các Trạm Bảo vệ thực vật, các Trạm trại chăn nuôi và thủy sản, các Viện, Trường

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Sư Nông Học


- Học kỳ 1 bao gồm 6 môn 18 tín chỉ (Hoá học đại cương B, Sinh học đại cương B1, Sinh thái - môi trường nông nghiệp,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 19 tín chỉ (Sinh học đại cương B2, Hệ thống nông nghiệp, Hoá sinh thực vật nông nghiệp,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 9 môn 20 tín chỉ (Phân loại thực vật nông nghiệp, Sinh lý thực vật nông nghiệp, Vi sinh vật nông nghiệp,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 10 môn 19 tín chỉ (Nhập môn nuôi trồng thuỷ sản, Tiếng Việt thực hành, Địa phương học,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 10 môn 20 tín chỉ (Canh tác học, Giống cây trồng, Nhập môn kinh tế nông nghiệp,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 7 môn 19 tín chỉ (PPNCKH Nông nghiệp, Quản lý dịch hại cây trồng, Thực tập giáo trình ngành Nông học,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 3 môn 8 tín chỉ và 2 chuyên ngành hẹp(Khuyến nông và PTNT, Thiết kế và quản lý dự án Nông nghiệp & PTNT, Thực tập nghề Nông học)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 14 tín chỉ và 1 chuyên ngành hẹp (Thực tập tốt nghiệp ngành Nông học, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN ngành Nông học)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản