Ngành Lâm Nghiệp Đô Thị

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lâm Nghiệp Đô Thị

Ngành Lâm Nghiệp Đô Thị đào tạo người Kỹ sư Lâm Nghiệp Đô Thị có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến phát triển Lâm Nghiệp, có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,...
+ Có đủ kiến thức về khoa học cơ bản, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn, có trình độ cơ bản về Tin học và sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành,...
+ Nắm vững kiến thức cơ sở ngành về sinh thái và môi trường, kiến trúc cảnh quan, thiết kế và quy hoạch cảnh quan đô thị, thực vật đô thị, đất lâm nghiệp,...
+ Nắm vững kiến thức ngành về: sản xuất cây giống và trồng cây đô thị, quy hoạch cảnh quan đô thị, thiết kế không gian xanh đô thị, kinh tế phát triển, xây dựng và quản lý dự án, kinh doanh quản lý nông trại và dịch vụ nông thôn,...
- Kỹ năng
+ Kỹ năng nghề nghiệp: xây dựng, thực hiện, tư vấn và chuyển giao thiết kế, quy hoạch cảnh quan, các quy trình sản xuất và gây trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế và sinh thái cao đảm bảo chức năng trồng rừng cảnh quan phù hợp với mục đích trồng cây lục hóa cụ thể ( đường phố, công viên, trường học, cơ quan nhà nước, trang trí nội thất bằng cây xanh…),...
+ Quản lý các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác về lĩnh vực Lâm Nghiệp và cảnh quan đô thi
+ Biết ứng dụng linh hoạt các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất cây trồng lâm nghiệp, cây trồng lục hóa và thích ứng ứng với biến đổi khí hậu
- Kỹ năng mềm
+ Xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm và tập thể
+ Làm việc độc lập và làm việc nhóm: chủ động và tự tin trong nghiên cứu, hoạt động chuyên môn, quản lý, thúc đẩy mọi người làm việc đạt hiệu quả
+ Giao tiếp và quan hệ công chúng: Sử dụng các phương pháp và nghệ thuật giao tiếp, đàm phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc
- Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác về lĩnh vực Lâm Nghiệp, cảnh quan đô thi,...
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Lâm Nghiệp Đô Thị

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lâm Nghiệp Đô Thị


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và MT
+ Khoa học xã hội và nhân văn
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập rèn nghề
+ Khóa luận tốt nghiệp Lâm nghiệp đô thị

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản