Ngành Lập Trình Máy Tính - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Nghề An Giang - AGVC

165A Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Lập Trình Máy Tính

Kết thúc khóa học học viên có thể sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng. Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình c#, vb.net. Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ và mô hình Client/Server. Xây dựng được 1 ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp. Có khả năng giao tiếp và kỹ năng trình bày, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả; làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Lập Trình Máy Tính


- Kiến thức chung
+ Hiểu rõ các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước và luật Lao động;
+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Yêu nghề, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong làm việc, luôn vươn lên và tự hoàn thiện;
+ Có được kiến thức và phương pháp rèn luyện thể chất, tự nâng cao sức khỏe. Có những kiến thức và kỹ năng cần thiết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học, tự nhiên, ngành nghề để đáp ứng việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Kiến thức chuyên ngành
+ Trình bày được những khái niệm về máy tính, công nghệ thông tin và các ứng dụng của công nghệ thông tin; các kiến thức về cơ sở dữ liệu, qui trình phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu.
+ Phân tích được các hệ quản trị cơ sở dữ liệu; qui trình sản xuất một sản phẩm công nghệ thông tin vai trò của từng cá nhân trong qui trình sản xuất phần mềm.
+ Nắm rõ công cụ lập trình c#, vb.net; Lập trình Web: asp.net, XML.
+ Đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.
+ Phân tích về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin.

Trường Cao Đẳng Nghề An Giang - AGVC
165A Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề An Giang
Điện thoại: 0763953739
Website: http://agvc.edu.vn -
Trường Cao đẳng nghề An Giang được thành lập ngày 31 tháng 01 năm 2007 trên cơ sở sát nhập trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật An Giang và trường Dạy nghề An Giang. Ngay sau đó là sự ra đời của các khoa chuyên môn, trong đó có khoa Điện – Điện lạnh và khoa Điện tử. Tháng 11 năm 2011, do xu thế phát triển chung nên hai khoa trên được sát nhập thành khoa Điện, có chức năng đào tạo lao động thuộc các chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện tử và Điện lạnh. Nhằm cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực có tay nghề cao và phù hợp với thực tiễn, khoa Điện thuộc trường Cao đẳng nghề An Giang đang từng bước nâng cao chất lượng đào tạo bằng cách đầu tư phát triển nhiều mặt: nâng cao trình độ và tay nghề cho đội ngũ giảng viên, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học... Số lượng học sinh – sinh viên hiện học tại khoa khoảng 1000 và số học sinh – sinh viên tốt nghiệp hàng năm khoảng 400 bao gồm các hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Trung cấp chuyên nghiệp. Đội ngũ giảng viên đa số còn trẻ, được đào tạo từ các trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Cần Thơ… có năng lực chuyên môn, có phương pháp sư phạm, tâm huyết với nghề.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản