Ngành Lịch Sử

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử

Cử nhân Ngành Lịch Sử có kiến thức cơ bản, hệ thống về tiến trình Lịch Sử Việt Nam và Lịch Sử thế giới, về một chuyên ngành của khoa học Lịch Sử, có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện và nâng cao năng lực làm việc. Với mục tiêu:
- Về kỹ năng
+ Cử nhân Ngành Lịch Sử được trang bị các phương pháp cần thiết để tiến hành công tác chuyên môn Ngành Lịch Sử nói chung và một chuyên ngành của khoa học Lịch Sử nói riêng có hiệu quả
+ Có tư duy logic, tích cực và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc một chuyên ngành Sử học được đào tạo
+ Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
- Về thái độ
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
+ Có ý thức phục vụ nhân dân
+ Có thái độ trung thực và trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác
- Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp: cử nhân Ngành Lịch Sử có kiến thức chuyên sâu về một chuyên ngành của khoa học Lịch Sử, có khả năng tự học để nâng cao trình độ và đạt thành công trong hoạt động chuyên môn, có thể học tiếp lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ
- Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Ngành Lịch Sử có thể: làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội có yêu cầu chuyên môn liên quan trực tiếp đến kiến thức lịch sử,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Lịch Sử

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Lịch Sử


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các học phần lý luận chính trị
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ không chuyên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Khối kiến thức bổ trợ của ngành
+ Khối kiến thức chuyên ngành
- Thực tập, kiến tập
- Khoá luận tốt nghiệp hoặc học và thi học phần thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản