Ngành Lịch Sử

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Lịch Sử

Ngành Lịch Sử của Trường Đại Học Vinh đào tạo cử nhân ngành Lịch Sử với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Tư tưởng HCM, có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
+ Nắm vững kiến thức cơ bản về Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, hiểu biết sâu về một trong các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử văn hóa Việt Nam, có kiến thức liên ngành cần thiết của khoa học xã hội và nhân văn
+ Có kiến thức tin học tương đương trình độ B
+ Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
- Kĩ năng
+ Có khả năng nghiên cứu, biên soạn tài liệu về lịch sử thế giới, lịch sử dân tộc và lịch sử địa phương
+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, phổ biến tri thức lịch sử, tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước
+ Sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật hiện đại (máy ảnh, máy quay camera, máy tính, projector,…) vào nghiên cứu lịch sử, có khả năng khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet
+ Có kĩ năng làm việc nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu kiến thức lịch sử, cán bộ nghiên cứu lịch sử ở các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, Giảng dạy lịch sử ở các cơ sở giáo dục, đào tạo (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về Lịch sử và các lĩnh vực có liên quan khác

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Lịch Sử


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 19 tín chỉ (Lịch sử sử học, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới cổ - trung đại,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Tin học cơ sở, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Xã hội học đại cương, Dân tộc học đại cương, Lịch sử thế giới cận đại,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 11 môn 20 tín chỉ (Lịch sử Việt Nam cận đại, Thực hành chuyên môn LSVN cận đại, Địa lý học đại cương,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Lịch sử thế giới hiện đại, Tính đặc thù XH ph.Đông cổ trung đại, Quá trình lựa chọn con đường GPDT ở Việt Nam thời cận đại,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Một số vấn đề tôn giáo thế giới, Quan hệ quốc tế thời hiện đại, Tiểu luận chuyên ngành Lịch sử (2 tuần),...)
- Học kỳ 7 bao gồm 7 chuyên ngành hẹp (Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Chuyên ngành Lịch sử thế giới, Chuyên ngành Lịch sử Đảng CS Việt Nam,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 12 tín chỉ (Thực tập chuyên ngành Lịch sử (8 tuần), Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành Lịch sử)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản