Ngành Luật Kinh Tế

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Kinh Tế

Đào tạo cử nhân Luật Kinh Tế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, có sức khỏe, có trình độ và năng lực về chuyên môn để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Với mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khoẻ để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao
+ Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC, có trình độ tin học tương đương trình độ B
+ Có các kiến thức cơ sở về ngành Luật, người học được trang bị hiểu biết cơ bản về môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và bước đầu nắm bắt được các nguyên tắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh quốc tế, có thể sử dụng tương đối thành thạo ngoại ngữ và tin học trong giao tiếp kinh doanh
- Kỹ năng
+ Người học bước đầu được trang bị các kỹ năng: đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh, thương mại và các thoả thuận kinh doanh khác, có thể xây dựng, đọc, hiểu và thực hiện các văn bản pháp luật (đặc biệt trong lĩnh vực Luật kinh doanh) và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, người dân
+ Người học bước đầu có các kỹ năng quản trị doanh nghiệp, xây dựng quy chế, điều lệ của doanh nghiệp,...
- Về năng lực: người tốt nghiệp có trình độ chuyên môn về Luật kinh tế đáp ứng các yêu cầu cơ bản của xã hội trong lĩnh vực kinh doanh, có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn phòng luật sư, pháp chế doanh nghiệp (trọng tài thương mại, hội bảo vệ người tiêu dùng,...), pháp chế bộ, ngành, các hiệp hội dân sự, nghề nghiệp, các cơ quan xây dựng pháp luật, các cơ quan hành pháp và toà án, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và phổ biến pháp luật
- Thái độ: người tốt nghiệp có đạo đức nghề nghiệp của một luật gia trong lĩnh vực luật kinh doanh, đặc biệt là thái độ trung thực, có ý thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự học và làm việc độc lập, có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Luật kinh tế có thể trở thành chuyên viên làm việc tại các cơ quan lập pháp, trong bộ máy quản lý nhà nước, có thể làm tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh doanh, có thể trở thành các chuyên gia tư vấn pháp lý, luật sư,...Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy & nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực Luật Học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Công dân của nước CHXHCNVN có đủ điều kiện dự thi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm, chia thành 8 học kỳ. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 131 tín chỉ (chưa kể phần nội dung giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Kinh Tế


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Các môn Lí luận chính trị
+ Kiến thức khoa học tự nhiên, tin học
+ Kiến thức khoa học xã hội-nhân văn
+ Ngoại ngữ
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành, khối ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
+ Kiến tập, thực tập tốt nghiệp, thực ngành nghề nghiệp
+ Khóa luận TN hoặc tín chỉ thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản