Ngành Ngữ Văn

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngữ Văn

Ngành Ngữ Văn của Trường Đại Học Vinh đào tạo cử nhân trình độ đại học Ngành Ngữ Văn có kiến thức cơ bản và chuyên môn về Ngữ Văn, có kĩ năng thực hành nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy văn học và ngôn ngữ, có khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng trong công tác nghiên cứu và tổ chức, quản lý các hoạt động văn hoá nghệ thuật, đồng thời tạo cho người học cơ hội tiếp tục học sau đại học. Sau khi học xong chương trình này, người học có được:
- Về kiến thức
+ Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành vào việc nghiên cứu về Ngữ Văn và văn hóa
+ Thông hiểu được kiến thức đại cương theo quy định của Bộ GD & ĐT, thông hiểu, giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức cơ bản, sâu rộng, hệ thống, hiện đại và cập nhật về chuyên Ngành Ngữ Văn
+ Giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức chuyên sâu về phương pháp sáng tác, nghiên cứu, phê bình và tiếp nhận văn học, giải thích, phân tích, đánh giá, khái quát, tổng hợp được các kiến thức về văn hoá và quản lý văn hoá
- Về kĩ năng
+ Có thể viết được các bài báo, bài nghiên cứu, phê bình về ngôn ngữ, văn học và quản lý văn hoá, có khả năng làm công tác biên tập xuất bản
+ Có kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý hoạt động sáng tác, xuất bản và truyền thông các hoạt động văn hoá nghệ thuật
+ Có kĩ năng làm việc trong văn phòng, có kĩ năng tư duy sáng tạo, làm việc theo nhóm và khả năng thích nghi cao
- Về thái độ
+ Đạt tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, nghề nghiệp, thái độ cởi mở, thân tình, thiện chí, sẵn sàng phục vụ khách hàng
+ Có ý thức trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị ngôn ngữ, văn học, văn hoá truyền thống của dân tộc
+ Thói quen làm việc độc lập, tư duy sáng tạo, tự học suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện thay đổi
- Sau khi học xong chương trình này, người học có khả năng: làm công tác nghiên cứu ở các viện Văn học, Ngôn ngữ, Văn hoá, Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Trung ương và địa phương, giảng dạy và nghiên cứu văn học, ngôn ngữ tại các trường đại học, cao đẳng, giảng dạy văn học ở các trường trung học sau khi được bổ sung các học phần về Phương pháp dạy học Ngữ Văn, làm phóng viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thanh truyền hình, làm cán bộ, chuyên viên của các cơ quan văn hoá và quản lý văn hoá,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Ngữ Văn


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 16 tín chỉ (Văn học dân gian Việt Nam, Ngữ âm tiếng Việt, Tiến trình Lịch sử Việt Nam,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 7 môn 16 tín chỉ (Cơ sở văn hoá Việt Nam, Văn học VN thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 18, Lịch sử văn minh thế giới,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 9 môn 19 tín chỉ (Lô gíc học và ngữ nghĩa tiếng Việt, Nguyên lý lý luận văn học & Mỹ học, Xã hội học đại cương,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 11 môn 21 tín chỉ (Môi trường và con người, Hán Nôm cơ sở, Từ vựng tiếng Việt,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 6 môn 14 tín chỉ và học phần tự chọn (Ngữ pháp tiếng Việt & Ngữ dụng học, Văn học Trung Quốc, Địa phương học,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 5 môn 12 tín chỉ và học phần tự chọn (Văn học Ấn Độ – Nhật Bản - ĐNA, Văn học phương Tây, Thực tế chuyên môn VHVN hiện đại,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 3 môn 6 tín chỉ và 4 chuyên ngành hẹp (Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Văn học Nga, Ngữ pháp văn bản)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn 13 tín chỉ và 1 chuyên ngành hẹp (Thực tập cuối khoá ngành Ngữ văn, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành Ngữ văn)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản