Ngành Quản Lý Đất Đai

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai

Ngành Quản Lý Đất Đai đào tạo người Kỹ sư Quản Lý Đất Đai có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt, có thái độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực Quản Lý Đất Đai, có khả năng làm việc tốt tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến Quản Lý Đất Đai, có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:
- Về kiến thức
+ Nêu được phương pháp đo đạc lập bản đồ địa chính, cách chỉnh lý và sử dụng bản đồ địa chính cho công tác Quản Lý Đất Đai
+ Trình bày được kiến thức về đăng ký đất đai, nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, chỉnh lý các biến động về đất, thống kê, kiểm kê đất đai, nhà ở
+ Phân tích được các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,...
+ Nêu được quy trình thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
- Về kỹ năng
+ Áp dụng được những kiến thức đã học để phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai
+ Thực hiện được việc đo góc, đo chiều dài, đo chênh cao, lập lưới khống chế mặt bằng, độ cao
+ Đo vẽ được bản đồ địa chính, tính toán diện tích, trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác Quản Lý Đất Đai
+ Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính,thống kê, kiểm kê đất đai, lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai
- Về thái độ: có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 126 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và MT
+ Khoa học xã hội và nhân văn
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập nghề nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản