Ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Rừng

Ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng đào tạo người kỹ sư Quản Lý Tài Nguyên Rừng có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Quản Lý Tài Nguyên Rừng và Môi Trường, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến quản lý và phát triển lâm nghiệp, có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với mục tiêu:
- Kiến thức
- Xã hội học, xã hội học nông thôn, sinh lý thực vật, thống kê lâm nghiệp, đất - lập địa, thực vật rừng, sinh thái rừng, khí tượng - thủy văn rừng
- Có kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực Quản Lý Tài Nguyên Rừng: trồng rừng, phòng chống cháy rừng, quy hoạch và điều chế rừng, quản lý sử dụng đất,...
- Kỹ năng
+ Phân tích các hệ sinh thái môi trường, sinh thái rừng, phân tích các hệ thống kỹ thuật và công nghệ trong Quản Lý Tài Nguyên Rừng
+ Áp dụng các kiến thức xã hội, kinh tế, pháp luật vào công tác quản lý bảo vệ rừng và môi trường
+ Giám sát và đánh giá diễn biến Tài Nguyên Rừng và Môi Trường
+ Tổ chức thực hiện các chương trình điều tra, phân tích đánh giá Tài Nguyên Rừng và Môi Trường
- Sau khi tốt nghiệp: có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến Tài Nguyên Rừng và Môi Trường, các doanh nghiệp, các viện và trung tâm nghiên cứu về Tài Nguyên Rừng và Môi Trường bền vững,...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 128 tín chỉ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Rừng


Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Ngoại ngữ, Tin học, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và MT
+ Khoa học xã hội và nhân văn
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tập nghề nghiệp
+ Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản