Ngành Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Chương trình đào tạo Ngành Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường, được thiết kế nhằm chuẩn bị cho sinh viên kiến thức đầy đủ về phương pháp luận và thực hành về công tác quản lý môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên có thể nắm vững các công nghệ xử lý môi trường và phương pháp quản lý các công nghệ này, cũng như có thể đề ra các giải pháp tốt nhất nhằm quản lý các vấn đề môi trường trong các đơn vị hoạt động khác nhau. Với mục tiêu đào tạo:
- Có khả năng đảm nhận tốt ở vị trí chuyên gia về Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường ở các tổ chức, cơ quan khác nhau trong các môi trường hoạt động khác nhau. Chương trình giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên môn cả lý thuyết và thực hành về các công nghệ môi trường
- Có khả năng vận dụng hiểu biết về công nghệ thân thiện môi trường để hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hành chính cũng như kinh doanh hiểu rõ hơn về vai trò quản lý công nghệ môi trường
- Có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai các chính sách môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hiểu rõ các qui định pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường, có khả năng tư duy phản biện và kỹ năng phân tích trong môi trường cạnh tranh quốc tế
- Hiểu và vận dụng các quy tắc và chuẩn mực của đạo đức nghề nghiệp, có khả năng giao tiếp tốt để làm việc, tư vấn thuyết phục nhiều đối tượng thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, có khả năng tự nghiên cứu và tham gia nghiên cứu về những vấn đề liên quan đề liên quan đến Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường, có khả năng tham gia công tác quản lý và quy hoạch sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, sử dụng thành thạo các công cụ trong công tác quản lý môi trường
- Năng động, sáng tạo, có khả năng làm việc theo nhóm liên ngành
- Có kỹ năng giao tiếp, tập huấn giáo dục và truyền thông bảo vệ môi trường, có năng lực tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, có thể học chuyên sâu trong và ngoài nước khi có điều kiện

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các học phần lý luận chính trị
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ không chuyên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Khối kiến thức cơ sở của ngành
+ Khối kiến thức chuyên ngành
- Thực tập, kiến tập
- Khoá luận tốt nghiệp hoặc học và thi học phần thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản