Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Trường CĐ Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III - CVCT3

73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Sau khi tốt nghiệp Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ của Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III, người học làm được ở những vị trí: Nhân viên văn phòng tại các phòng ban trong doanh nghiệp. Quản trị phòng hành chính và nhân sự, bán hàng và quản lý khách hàng, quản lý sản xuất, kinh doanh và tiếp thị. Chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương đã qua kì xét tuyển của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ


- Anh văn chuyên ngành
- Quản trị chất lượng
- Quản trị marketing
- Quản trị chuỗi cung ứng
- Thống kê doanh nghiệp
- Tài chính doanh nghiệp
- Quản trị dự án đầu tư
- Hệ thống thông tin quản lý
- Kế toán doanh nghiệp
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Quản trị văn phòng
- Quản trị nhân lực
- Quản trị kinh doanh và tác nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp
- Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
- Quản trị thương hiệu

Trường CĐ Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III - CVCT3
73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải
Điện thoại: (08)38605088
Website: http://cvct3.edu.vn - Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn
Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành giao thông vận tải nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là trường Cao đẳng nghề đa ngành đóng trên một khu vực kinh tế phát triển nhất của cả nước. Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Đồng bộ tài khoản