Ngành Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Đường Bộ

Trường CĐ Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III - CVCT3

73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Đường Bộ

Sau khi tốt nghiệp Ngành Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Đường Bộ của Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III, người học làm được ở những vị trí: Giám đốc hay chủ nhiệm một doanh nghiệp, hay một HTX vận tải đường bộ. Trưởng phòng, trưởng chi nhánh của một công ty vận tải đường bộ. Trưởng điều hành bến xe khách.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương đã qua kì xét tuyển của trường.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh Vận Tải Đường Bộ


- Thống kê doanh nghiệp
- Quản trị tài chính doanh nghiệp
- Quản trị sản xuất
- Tổ chức vận chuyển
- Tổ chức xếp dỡ
- Quản trị marketing
- Quản trị lao động - tiền lương
- Quản trị dự án
- Quản trị chất lượng
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Hệ thống thông tin quản lý
- Bảo vệ môi trường giao thông vận tải
- Bảo hiểm trong giao thông vận tải
- Vận tải đa phương thức
- Thương vụ vận tải ô tô
- Tin học ứng dụng trong quản lý kinh doanh vận tải đường bộ

Trường CĐ Nghề Giao Thông Vận Tải Trung Ương III - CVCT3
73 Văn Cao, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải
Điện thoại: (08)38605088
Website: http://cvct3.edu.vn - Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn
Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành giao thông vận tải nói riêng và các thành phần kinh tế nói chung, góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là trường Cao đẳng nghề đa ngành đóng trên một khu vực kinh tế phát triển nhất của cả nước. Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
Đồng bộ tài khoản