Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II - CGD

28 Ngô Xuân Thu, phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Ngành Quản Trị Kinh Doanh của Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II đào tạo cử nhân Quản Trị Kinh Doanh trình độ cao đẳng với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng HCM, đường lối cách mạng của ĐCSVN, có kiến thức cơ
bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo
+ Có kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, về kinh tế theo yêu cầu của cử nhân Cao đẳng
+ Có trình độ tiếng Anh cơ bản đạt trình độ B và trình độ tiếng Anh chuyên ngành để có thể sử dụng tiếng Anh trong nghề nghiệp
+ Có trình độ Tin học cơ bản và tin học ứng dụng tương đương trình độ B, để soạn thảo các loại văn bản, sử dụng một số phần mềm chuyên ngành, sử dụng mạng Internet
+ Có kiến thức cơ bản về Toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế như: thống kê trong kinh doanh, kinh tế lượng, xác suất thống kê,...đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn
+ Có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và những kỹ năng chuyên sâu về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường
+ Có kiến thức thực hiện các chức năng quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung và cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh
+ Có kiến thức sâu về các lĩnh vực quản trị như: quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị Marketing, quản trị chiến lược, quản trị dự án đầu tư, quản trị chất lượng,...nhằm giúp cho mọi hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là trong hoạt đông sản xuất kinh doanh
+ Có kiến thức căn bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu quản trị
- Kỹ năng
+ Vận dụng những kiến thức đã học, rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
+ Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và cộng đồng dân cư. Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống, trong sản xuất kinh doanh
+ Có những phẩm chất cần thiết của người quản trị, của một doanh nhân như: khả năng phán đoán, nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh
+ Vận dụng kiến thức tiếng Anh đã học vào chuyên ngành để đọc và hiểu những nội dung về chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc chuyên môn
+ Có kiến thức sâu rộng và hiểu biết về kỹ năng giao tiếp, đàm phán và đặc biệt là các quan hệ với công chúng cũng được quan tâm chú ý
+ Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu về các lĩnh vực quản trị, thông qua đó nhằm đưa ra đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc trực tiếp giải quyết các vấn đề có liên quan

Đối Tượng Tham Gia

Xét tuyển thẳng đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Kiến thức cơ bản về Toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế như: thống kê trong kinh doanh, kinh tế lượng, xác suất thống kê,...đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành
- Kiến thức sâu về các lĩnh vực quản trị như: quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị Marketing, quản trị chiến lược, quản trị dự án đầu tư, quản trị chất lượng,...
- Kiến thức căn bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu quản trị

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II - CGD
28 Ngô Xuân Thu, phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II
Điện thoại: 05113842266
Website: http://www.caodanggtvt2.edu.vn - Email: cdgtvt2@caodanggtvt2.edu.vn
Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II trực thuộc Bộ Giao thông vận tải có trụ sở tại số 28 Ngô Xuân Thu, phường Hoà Hiệp Bắc, Thành phố Đà Nẵng. Tiền thân của Trường là trường Trung học Giao thông thuộc khu đường bộ 5 đã tồn tại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến ngày 03/09/1976 Bộ GTVT chuyển thành Trường Trung học Giao thông vận tải 5. Từ đó ngày 03/09/1976 là ngày truyền thống của Trường. Qua 32 năm thành lập, Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II đã đi vào thế ổn định và không ngừng phát triển. Nhà trường từng bước tiến đến một trường cao đẳng đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Đến nay trường đã có 4 chuyên ngành đào tạo bậc Cao đẳng. Từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 3 cấp đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng. Sứ mạng và tầm nhìn: Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, có chất lượng cao cho ngành Giao thông Vận tải và các ngành khác. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sản phẩm đào tạo có uy tín trong khu vực và cả nước, xứng đáng là địa chỉ đào tạo tin cậy của ngành Giao thông Vận tải. Phấn đấu đến năm 2015 trường sẽ trở thành trường đại học Giao thông Vận tải trên địa bàn Miền Trung – Tây nguyên”. Mục tiêu của trường: Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học nhằm mang đến cho người học những điều kiện tốt nhất để phát huy tính sáng tạo, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội. Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, trong thời gian không xa trường sẽ nâng cấp thành trường đại học để đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ngành Giao thông Vận tải cho khu vực Miền trung - Tây nguyên và cả nước.
  • » Xem thêm
    • Mục tiêu chất lượng của Nhà trường là: Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và trong mọi hoạt động của nhà trường, đổi mới công tác quản lý trong tất cả các lĩnh vực, hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, chủ trương của Nhà trường là đến năm 2010 sẽ tiến hành đào tạo theo tín chỉ với tất cả các ngành của trường, đã tiến hành xây dựng chương trình chương trình giáo dục theo hình thức tín chỉ, thực hiện xong công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường và đang đề nghị Bộ GD & ĐT tổ chức đánh giá ngoài vào năm 2010.
Đồng bộ tài khoản