Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II - CGD

28 Ngô Xuân Thu, phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp của Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II đào tạo cử nhân Kế Toán Doanh Nghiệp trình độ cao đẳng với mục tiêu:
- Về kiến thức:
+ Nắm vững kiến thức môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng HCM và đường lối cách mạng của đảng Cộng sản Việt Nam. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo
+ Có kiến thức cơ bản về pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về kinh tế theo yêu cầu của cử nhân Cao đẳng
+ Có trình độ tiếng Anh cơ bản tương đương trình độ B quốc gia và trình độ tiếng Anh chuyên ngành để có thể sử dụng tiếng Anh trong nghề nghiệp và nghiên cứu tài liệu
+ Có trình độ Tin học cơ bản tương đương trình độ B, để soạn thảo các loại văn bản và tin học ứng dụng để sử dụng một số phần mềm chuyên ngành Kế toán hiện hành như (Asia Accounting, FAST, Misa,...), sử dụng mạng Internet
+ Có kiến thức cơ bản về Toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế như: thống kê trong kinh tế, kinh tế lượng, xác suất thống kê,... đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn
+ Có kiến thức cơ bản về các học phần cơ sở: tài chính, tiền tệ, thống kê,…trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng phục vụ nghiên cứu các môn chuyên môn thuộc chuyên ngành Kế toán
+ Có kiến thức cơ bản về các chính sách và chế độ thuế liên quan đến công tác Kế toán
+ Có kiến thức sâu về chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp như các chính sách, chế độ Kế toán và quản lý tài chính.
- Năng lực nghề nghiệp: Giải quyết tốt các nội dung công việc liên quan đến hoạt động tài chính Kế toán như: lập, kiểm tra các chứng từ, ghi sổ sách kế toán, lập và phân tích các báo cáo tài chính
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Vận dụng kiến thức đã học, rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và cộng đồng dân cư. Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống. Vận dụng kiến thức tiếng Anh đã học vào chuyên ngành để đọc và hiểu những nội dung về chuyên ngành nhằm phục vụ cho công việc chuyên môn. Ứng dụng thành thạo phần mềm tin học Kế toán đã học như: Asia Accounting, và các phần mềm thông dụng khác nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn Kế toán. Lập và phân tích các báo cáo tài chính (Bảng cân đối Kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính). Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như: Kế toán, Kiểm toán, tài chính, ngân hàng cho lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác. Có khả năng tiếp thu và thích ứng với những thay đổi nhanh (những tiến bộ) của khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành.
- Kỹ năng mềm: Có khả năng thực hiện từng phần hành kế toán hoặc tổng hợp số liệu các phần hành Kế toán trong công tác kế toán tại đơn vị. Sử dụng kiến thức chuyên môn, kiến thức Tin học, anh văn để giao tiếp trong môi trường hội nhập quốc tế

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp


- Ứng dụng thành thạo phần mềm tin học Kế toán đã học như: Asia Accounting, và các phần mềm thông dụng khác nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn Kế toán
- Lập và phân tích các báo cáo tài chính (Bảng cân đối Kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính)
- Phân tích, đánh giá số liệu về lĩnh vực kinh tế như: Kế toán, Kiểm toán, tài chính, ngân hàng cho lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác
- Giải quyết các nội dung công việc liên quan đến hoạt động tài chính Kế toán như: lập, kiểm tra các chứng từ, ghi sổ sách kế toán, lập và phân tích các báo cáo tài chính

Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II - CGD
28 Ngô Xuân Thu, phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II
Điện thoại: 05113842266
Website: http://www.caodanggtvt2.edu.vn - Email: cdgtvt2@caodanggtvt2.edu.vn
Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II trực thuộc Bộ Giao thông vận tải có trụ sở tại số 28 Ngô Xuân Thu, phường Hoà Hiệp Bắc, Thành phố Đà Nẵng. Tiền thân của Trường là trường Trung học Giao thông thuộc khu đường bộ 5 đã tồn tại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến ngày 03/09/1976 Bộ GTVT chuyển thành Trường Trung học Giao thông vận tải 5. Từ đó ngày 03/09/1976 là ngày truyền thống của Trường. Qua 32 năm thành lập, Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải II đã đi vào thế ổn định và không ngừng phát triển. Nhà trường từng bước tiến đến một trường cao đẳng đa ngành, đa cấp học với các chuyên ngành truyền thống là mũi nhọn và thế mạnh. Đến nay trường đã có 4 chuyên ngành đào tạo bậc Cao đẳng. Từ chỗ chỉ có 1 cấp đào tạo nay Trường đã có 3 cấp đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng. Sứ mạng và tầm nhìn: Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, có chất lượng cao cho ngành Giao thông Vận tải và các ngành khác. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sản phẩm đào tạo có uy tín trong khu vực và cả nước, xứng đáng là địa chỉ đào tạo tin cậy của ngành Giao thông Vận tải. Phấn đấu đến năm 2015 trường sẽ trở thành trường đại học Giao thông Vận tải trên địa bàn Miền Trung – Tây nguyên”. Mục tiêu của trường: Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học nhằm mang đến cho người học những điều kiện tốt nhất để phát huy tính sáng tạo, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội. Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, trong thời gian không xa trường sẽ nâng cấp thành trường đại học để đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ngành Giao thông Vận tải cho khu vực Miền trung - Tây nguyên và cả nước.
  • » Xem thêm
    • Mục tiêu chất lượng của Nhà trường là: Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và trong mọi hoạt động của nhà trường, đổi mới công tác quản lý trong tất cả các lĩnh vực, hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, chủ trương của Nhà trường là đến năm 2010 sẽ tiến hành đào tạo theo tín chỉ với tất cả các ngành của trường, đã tiến hành xây dựng chương trình chương trình giáo dục theo hình thức tín chỉ, thực hiện xong công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường và đang đề nghị Bộ GD & ĐT tổ chức đánh giá ngoài vào năm 2010.
Đồng bộ tài khoản