Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Ngành Quản Trị Kinh Doanh của Trường Đại Học Vinh đào tạo những cử nhân có trí tuệ và nhân cách tốt, có phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổ chức và bản lĩnh kinh doanh cao. Cùng với những kiến thức chuyên môn vững chắc, hiện đại, người học có năng lực thực hành cao, có khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh quốc tế, dưới điều kiện làm việc áp lực cao, năng động và sáng tạo, quan hệ giao tiếp tốt, có khả năng tự lập. Với mục tiêu đào tạo cụ thể:
- Đào tạo cử nhân Quản Trị Kinh Doanh có phẩm chất đạo đức và nhân cách tốt, kiến thức chuyên môn sâu và hiện đại, năng lực tổ chức, phương pháp tư duy khoa học và bản lĩnh kinh doanh đáp ứng nhu cầu thực tiễn
- Sau khi tốt nghiệp ra trường người học có khả năng khởi sự kinh doanh, quản lý điều hành doanh nghiệp, thực hiện tốt các nghiệp vụ kinh doanh và xử lý được các tình huống đặt ra trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 19 tín chỉ (Toán A1 (Đại số tuyến tính), Toán A2 (Giải tích I), Lịch sử kinh tế quốc dân, Kinh tế chính trị Mác - Lênin 1,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Toán kinh tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế học vi mô 1, Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 9 môn 19 tín chỉ (Kinh tế học vĩ mô 1, Nguyên lý thống kê kinh tế, Marketing căn bản, Môi trường và con người,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 9 môn 20 tín chỉ (Quản trị học, Kinh tế lượng, Tiếng Việt thực hành, Địa phương học,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 7 môn 17 tín chỉ (Quản trị chiến lược, Quản trị doanh nghiệp chuyên ngành QTKD, PPNCKH chuyên ngành Kinh tế,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 4 môn 12 tín chỉ và học phần tự chọn (Thị trường chứng khoán, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Kinh tế quốc tế,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 4 môn 12 tín chỉ và học phần tự chọn (Quản trị chất lượng, Quản trị doanh nghiệp thương mại, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Văn hoá kinh doanh,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn 11 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp ngành QTKD, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành QTKD)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản