Ngành Sư Phạm Giáo Dục Chính Trị

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Giáo Dục Chính Trị

Ngành Sư Phạm Giáo Dục Chính Trị của Trường Đại Học Vinh đào tạo Cử nhân Sư Phạm Giáo Dục Chính Trị dạy Giáo dục công dân hoặc giảng dạy Chính trị với mục tiêu:
- Kiến thức
+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
+ Nắm vững các phạm trù, qui luật, nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có kiến thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam
+ Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh
+ Có kiến thức tin học tương đương trình độ B
+ Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
+ Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục
- Kĩ năng
+ Có kĩ năng giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn Chính trị
+ Có các kĩ năng sư phạm, tổ chức lớp và hoạt động tập thể, kĩ năng giáo dục học sinh
+ Có kĩ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn
+ Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học
+ Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông, Giảng dạy môn Chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Giảng dạy về lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị cấp tỉnh, làm việc trong các cơ quan quản lí giáo dục, làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị
- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Tiếp tục học các chuyên ngành chuyên sâu như: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Giáo Dục Chính Trị


- Học kỳ 1 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Giáo dục thể chất 1, Văn học Việt Nam đại cương, Tiến trình Lịch sử Việt Nam,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 19 tín chỉ (Tin học cơ sở, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Tiếng Việt thực hành, Lịch sử tư tưởng p.Đông và Việt Nam, Xã hội học đại cương,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 10 môn 20 tín chỉ (Giới thiệu tác phẩm kinh điển, Nhập môn khoa học giao tiếp, Ngoại ngữ 3,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 10 môn 19 tín chỉ (Thống kê xã hội học, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Địa phương học,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 6 môn 15 tín chỉ và học phần tự chọn (Lịch sử tư tưởng XHCN, PPNCKH chuyên ngành GDCD, PPDH bộ môn GDCD I,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 5 môn 13 tín chỉ và học phần tự chọn (Chính trị học đại cương, PPDH bộ môn GDCD II, Chuyên đề Lịch sử Đảng CS Việt Nam,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 13 tín chỉ (Thực tập sư phạm ngành SP GDCT, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành SP GDCT)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản