Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao

Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao của Trường Đại Học Vinh đào tạo người cán bộ, giáo viên ngành giáo dục thể chất có trình độ đại học, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có lòng yêu nghề nghiệp phù hợp, nắm vững kiến thức về lý luận, kỹ năng thực hành. Với mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức
+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng
+ Có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Giáo dục Thể chất (GDTC), phương pháp tư duy lôgíc để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục
+ Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn GDTC để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh
+ Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam
+ Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục
- Kĩ năng
+ Tổ chức được hoạt động giảng dạy lí thuyết và thực hành về GDTC ở các cấp học theo chuẩn mực sư phạm
+ Có khả năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sin
+ Có khả năng huấn luyện, tổ chức điều hành các giải thể dục - thể thao (TDTT) ở trường học và thể thao quần chúng
+ Có các kĩ năng hoạt động Đoàn, Hội trong trường học
+ Có kĩ năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực TDTT, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong ngành TDTT, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kĩ năng tư duy sáng tạo
+ Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập
Thái độ
+ Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật
+ Có tác phong mẫu mực của người giáo viên; có phương pháp làm việc khoa học
+ Có lòng yêu nghề, yêu thương và tôn trọng học sinh, không ngừng rèn luyện năng lực sư phạm, luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới
- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp: Giáo viên giảng dạy môn Thể dục ở các trường phổ thông, giảng viên giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, Cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu khoa học TDTT, Cán bộ quản lí, cán bộ phong trào TDTT ở các sở, phòng văn hóa, thể thao và du lịch

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Thể Dục Thể Thao


- Học kỳ 1 bao gồm 6 môn 19 tín chỉ (Toán B, Hoá học đại cương B, Sinh học đại cương B1,...)
- Học kỳ 2 bao gồm 7 môn 20 tín chỉ (Tâm lý học, Ngoại ngữ 1, Điền kinh 2,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 7 môn 17 tín chỉ (Thể dục 2, Môi trường và con người, Giải phẫu người,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 9 môn 22 tín chỉ (Sinh lý người, Tiếng Việt thực hành, Địa phương học,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Bóng bàn - Cầu lông, PPDH bộ môn thể dục - điền kinh, Xác suất - Thống kê B,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 6 môn 16 tín chỉ (Bóng đá, Bơi lặn, PPNCKH chuyên ngành TDTT,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 4 môn 13 tín chỉ và học phần tự chọn (Tâm lý học TDTT, Lý luận và phương pháp GDTC, Huấn luyện thể thao, PPDH bộ môn bóng - THPPDH GDTC)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 13 tín chỉ (Thực tập sư phạm ngành SP TDTT, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá SP TDTT)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản