Ngành Tài Chính - Ngân Hàng

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Ngành Tài Chính - Ngân Hàng của Trường Đại Học Vinh đào tạo cử nhân Tài Chính – Ngân Hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế thị trường và kiến thức chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng, có năng lực thực hành nghiệp vụ Tài Chính – Ngân Hàng, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn và tổ chức công tác tài chính ở các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, công ty và các tổ chức kinh tế khác, có khả năng nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng, có kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư. Tốt nghiệp khoa Tài Chính – Ngân Hàng, sinh viên có đủ điều kiện và năng lực chuyên môn để làm việc ở tất cả các ngành nghề thuộc lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng hoặc các tổ chức kinh tế nội địa và quốc tế, như: các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương mại nước ngoài, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ đầu tư, công ty, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: công, thương nghiệp, GTVT, lâm ngư, diêm nghiệp, làm công tác tín dụng, thanh toán, đầu tư tài chính, KD vàng bạc, ngoại tệ, kho quỹ, làm công tác thanh tra, giám sát, pháp chế, quản lý, xây dựng chính sách tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương, làm ở các cơ quan hành chính sự nghiệp khác như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng tài chính, Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế, làm ở một số tổ chức Tài chính – Tín dụng quốc tế như: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tập đoàn Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 19 tín chỉ (Triết học Mác - Lênin, Giáo dục thể chất 1, Tin học cơ sở, Toán A1 (Đại số tuyến tính),...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Toán kinh tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế học vi mô 1, Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 9 môn 18 tín chỉ (Kinh tế học vĩ mô 1, Nguyên lý thống kê kinh tế, Học phần tự chọn 1, Môi trường và con người,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Tài chính tiền tệ, Kinh tế lượng, Tiếng Việt thực hành, Địa phương học,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 6 môn 15 tín chỉ và học phần tự chọn (Toán tài chính, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại I, PPNCKH chuyên ngành Kinh tế,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 6 môn 18 tín chỉ và học phần tự chọn (Tài chính công, Thẩm định tài chính dự án, Kinh tế quốc tế, Quản trị tài chính doanh nghiệp,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 4 môn 12 tín chỉ và học phần tự chọn (Kế toán ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Kế toán tài chính, Marketing ngân hàng,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 11 tín chỉ (Thực tập tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoá luận TN hoặc thi cuối khoá ngành TC-NH)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản