Ngành Tâm Lý Giáo Dục

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tâm Lý Giáo Dục

Ngành Tâm Lý Giáo Dục đào tạo cử nhân Tâm Lý Giáo Dục có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy tâm lý học và giáo dục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, có thể nghiên cứu khoa học tâm lý và giáo dục tại các cơ sở nghiên cứu, có đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để có thể học tiếp lên trình độ cao hơn trong cùng lĩnh vực khoa học. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức
+ Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Thấm nhuần thế giới quan Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo
- Về kiến thức
+ Có hiểu biết cơ bản các kiến thức tâm lý người, sự phát triển tâm lý, nhân cách cá nhân, kiến thức về dạy học và giáo dục để hình thành nhân cách cho người học và thúc đấy xã hội phát triển
+ Đồng thời cử nhân Tâm Lý Giáo Dục cũng được trang bị các kiến thức cơ bản về phương pháp tiến hành các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học tâm lý và khoa học giáo dục
- Về kỹ năng: có kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục, các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: kỹ năng dạy học và kỹ năng giáo dục, kỹ năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo,…

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 đơn vị tín chỉ (không tính phần kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tâm Lý Giáo Dục


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội
+ Kiến thức nghiệp vụ
+ Khoa học nhân văn
+ Ngoại ngữ không chuyên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
+ Kiến thức bổ trợ
- Thực tập, kiến tập
- Khoá luận tốt nghiệp hoặc học và thi học phần thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản