Ngành Toán - Tin Ứng Dụng

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI

182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Toán - Tin Ứng Dụng

Ngành Toán - Tin Ứng Dụng của Trường Đại Học Vinh đào tạo Đại học ngành Toán tin ứng dụng nhằm trang bị kiến thức ngành Toán và quản lý cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp ra trường các bạn có thể đảm nhiệm công việc tính toán thiết kế tối ưu các quy trình sản xuất tại các nhà máy hoặc trở thành chuyên viên phân tích tài chính, làm việc tại các quỹ đầu tư, tham gia giảng dạy tại các trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học. Ngoài ra còn có kỹ năng tư duy Toán học trong các lĩnh vực đại số tuyến tính, giải tích, có khả năng lập trình trên các ngôn ngữ khác nhau, có khả năng tổ chức, lưu trữ và truy vấn thông tin, lập trình hướng đối tượng, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày vấn đề, kỹ năng quản lý thuộc phạm vi chuyên môn.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của Trường Đại Học Vinh

Thời Lượng

Thời lượng học được chia làm 8 học kỳ

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Toán - Tin Ứng Dụng


- Học kỳ 1 bao gồm 7 môn 20 tín chỉ (Giáo dục thể chất 1, Tin học cơ sở, Toán A1 (Đại số tuyến tính), Toán A2 (Giải tích I),...)
- Học kỳ 2 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất 2, Giáo dục quốc phòng (165 tiết), Giải tích II,...)
- Học kỳ 3 bao gồm 9 môn 19 tín chỉ (Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nhập môn khoa học giao tiếp, Ngoại ngữ 2, Giáo dục thể chất 3, Cơ sở ngôn ngữ lập trình Pascal,...)
- Học kỳ 4 bao gồm 9 môn 19 tín chỉ (Chủ nghĩa xã hội khoa học, Ngoại ngữ 3, Giáo dục thể chất 4, Ngôn ngữ C và lập trình hệ thống, Xác suất - Thống kê A,...)
- Học kỳ 5 bao gồm 8 môn 20 tín chỉ (Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất 5, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, P.trình vi phân và p.trình đạo hàm riêng,...)
- Học kỳ 6 bao gồm 8 môn 18 tín chỉ (Đồ hoạ máy tính, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, Thống kê và xử lý số liệu, Nhập môn trí tuệ nhân tạo,...)
- Học kỳ 7 bao gồm 7 môn 18 tín chỉ (Lập trình hướng đối tượng, Mạng máy tính và An toàn thông tin, Xử lý ảnh, Ngôn ngữ lập trình FORTRAN,...)
- Học kỳ 8 bao gồm 3 môn bắt buộc 11 tín chỉ (Thi TN các HP KH Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thực tập chuyên ngành Tin học ƯD, Khoá luận TN hoặc thi cuối khóa ngành Toán - Tin ứng dụng)

Trường Đại Học Vinh - VINHUNI
182 Lê Duẩn, Quận Vinh, Nghệ An
Người liên hệ: Trường Đại Học Vinh
Điện thoại: (038)3855452
Website: http://www.vinhuni.edu.vn - Email: webmaster@vinhuni.edu.vn
Trường Đại Học Vinh, thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1959 theo nghị định 375/NĐ của Chính phủ, hiện là một trung tâm khoa học, giáo dục và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước, vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong hơn 400 trường đại học, cao đẳng hiện nay, Trường Đại Học Vinh nằm trong nhóm 20 trường đầu tiên được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với 92,86% phiếu bầu, được Thủ tướng chính phủ đưa vào kế hoạch đầu tư nâng cấp thành trường đại học trọng điểm quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tiền thân là trường Đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 2001, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, luật, công nghệ thông tin,...Đến nay Nhà trường đã đào tạo nhiều bậc học, ngành học khác nhau với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 28 chuyên ngành thạc sĩ; đào tạo 48 ngành kỹ sư, cử nhân, các ngành ngoài sư phạm chiếm 65% tổng số các ngành học; đào tạo học sinh trung học phổ thông chuyên với 5 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Tiếng Anh).
  • » Xem thêm
    • Định hướng phát triển nhà trường: Xây dựng trường Đại học Vinh thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực, một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước", Trường Đại Học Vinh đã đề ra các định hướng phát triển trong thời gian tới.
Đồng bộ tài khoản