Ngành Triết Học

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Triết Học

Ngành Triết Học đào tạo cử nhân Ngành Triết Học có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Triết Học, có khả năng làm việc độc lập, nghiên cứu, đào tạo tại các cơ quan có liên quan đến Ngành Triết Học. Đào tạo cử nhân Triết Học nhằm đạt được các mục tiêu sau:
- Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên môn của Ngành Triết Học, giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng, nhân sinh quan khoa học
- Trên cơ sở nâng cao năng lực tư duy biện chứng duy vật, sinh viên có thể vận dụng tốt những kiến thức Triết Học vào việc lý giải các vấn đề của thực tiễn
- Có thể tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc có thể chuyển đổi sang những ngành học gắn với triết học theo yêu cầu của thực tiễn xã hội
- Cử nhân Triết Học có thể làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy các khoa học triết học, chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, có thể làm việc trong các ban, ngành của trung ương và địa phương

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Triết Học

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Triết Học


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Các học phần lý luận chính trị
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ không chuyên
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Khối kiến thức cơ sở của ngành
+ Khối kiến thức chuyên ngành
- Thực tập, kiến tập
- Khoá luận tốt nghiệp hoặc học và thi học phần thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản