Ngành Văn Học

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Quận Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Văn Học

Chương trình đào tạo ngành văn học nhằm đào tạo những sinh viên làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan đến văn học (giảng dạy văn học ở các bậc học; hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; theo dõi và quản lý hoạt động văn hóa, văn học). Sinh viên tốt nghiệp phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng nghiên cứu, bảo tồn di sản văn học dân tộc, có thể tham gia giới thiệu những nền văn học lớn trên thế giới vào Việt Nam và giới thiệu di sản văn học Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời có thể tham gia trực tiếp vào đời sống văn học đương đại (phê bình, thẩm định sáng tác văn học đương đại phục vụ cho các cơ quan báo chí, xuất bản, giới thiệu văn học đương đại Việt Nam ra nước ngoài), góp phần vào việc xây dựng một đời sống văn học lành mạnh, ngày càng phát triển, nâng cao đời sống tinh thần của người Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhằm hướng đến việc trang bị cho sinh viên những kiến thức vừa đáp ứng được yêu cầu mang tính phổ cập của giáo dục đại học, vừa đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu của chuyên ngành, chương trình được xây dựng trên cơ sở kết hợp các kiến thức cơ bản, những kiến thức thuộc các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức văn học sử chuyên sâu về văn học Việt Nam và các nền văn học lớn trên thế giới và những kiến thức lý luận văn học. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nói trên, chương trình còn cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ học, Hán Nôm, về những hệ tư tưởng và các triết thuyết lớn của nhân loại. Sau khi hoàn thành chương trình học tập, sinh viên phải có khả năng thẩm định giá trị của các tác phẩm văn chương, có những kỹ năng cơ bản về nghiên cứu và phê bình văn học.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Văn Học


- Giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị.
+ Ngoại ngữ.
+ Tin học.
+ Giáo dục thể chất.
+ Pháp luật Việt Nam.
+ Tiếng Việt thực hành.
+ Môi trường và con người.
- Khối kiến thức cơ bản chung của khối ngành, nhóm ngành.
+ Cơ sở văn hóa Việt Nam.
+ Lô gíc học.
+ Lịch sử văn minh thế giới.
- Khối kiến thức chuyên ngành.
+ Tiến trình văn học Việt Nam.
+ Cơ sở ngôn ngữ học.
+ Văn bản Hán văn Việt Nam.
+ Chữ Nôm và văn bản chữ Nôm.
+ Văn học dân gian Việt Nam.
+ Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII.
+ Văn học Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX.
+ Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945.
+ Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay.
+ Văn học Nga.
+ Văn học phương Tây và Mỹ La tinh.
+ Văn học Ấn độ - Nhật Bản – ĐNA.
+ Văn học Trung Quốc.
+ Ngữ âm tiếng Việt.
+ Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt.
+ Ngữ pháp tiếng Việt.
+ Phong cách học tiếng Việt.
+ Ngữ dụng học.
+ Tâm lí học sáng tạo nghệ thuật.
+ Văn học dịch và NCVH dịch ở VN.
+ Văn học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa.
+ Thi pháp văn học dân gian.
+ Ngữ nghĩa học từ vựng.
+ Liên kết và mạch lạc trong văn bản.
+ Tiếp cận tác phẩm văn học từ góc độ ngôn ngữ.
- Khối kiến thức chuyên ngành hẹp.
+ Phương pháp NCKH chuyên ngành.
+ Nghiệp vụ Biên tập xuất bản.
+ Chuyển thể tác phẩm văn học sang kịch bản điện ảnh.
+ Nghiệp vụ báo chí.

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - HPU2
Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Quận Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Người liên hệ: hpu2edu
Điện thoại: (0211)3863416
Website: http://www.hpu2.edu.vn - Email: bgddt-sp2@hpu2.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo quyết định số 128/CP của hội đồng chính phủ. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trường được khen thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và huân chương độc lập hạng ba, với quy mô gồm 10 000 sinh viên và đội ngũ 538 CBCC, LĐ với 300 viên chức giảng dạy. Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo cử nhân khoa học và sau đại học các ngành sư phạm toán, sư phạm vật lý, cử nhân khoa học ngành ngữ văn, sư phạm giáo dục tiểu học góp phần cung cấp nguồn nhân lực sư phạm cho cả nước.
Đồng bộ tài khoản