Ngành Việt Nam Học

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Việt Nam Học

Người tốt nghiệp ngành Việt Nam học phải đạt được những yêu cầu cụ thể sau đây: có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, nắm vững kiến thức cơ bản và hệ thống về khoa học xã hội nhân văn, về Việt Nam và về chuyên ngành, có khả năng vận dụng các kiến thức đã được học vào công tác cũng như nghiên cứu. Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ để nghiên cứu chuyên ngành. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức:
+ Có phẩm chất cơ bản của một cử nhân Việt Nam học. Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người cán bộ nhà nước trong tương lai
- Về kiến thức
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản, có hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học và tiếng Việt, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài
+ Bước đầu hình thành năng nghiên cứu đối chiếu Ngôn ngữ - Văn hoá Việt Nam và các dân tộc khác nhằm trang bị kiến thức trong nghề nghiệp: biên dịch, phiên dịch, hợp tác ngoại giao,...
+ Ngoài ra, những con em của những người gốc Việt ở ngoại quốc được bồi dưỡng, nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Việt và hiểu biết về đất nước Việt Nam
- Về kỹ năng:
+ Người học có được năng lực ngôn ngữ - văn hóa, kỹ năng sử dụng tiếng Việt và ngoại ngữ thông thạo trong phiên dịch, biên dịch; nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt diễn đạt bằng tiếng nước ngoài, hoặc làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở Việt Nam và ngoại quốc
+ Những người ngoại quốc có khả năng giao dịch trực tiếp với người Việt và giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cho người nước ngoài

Đối Tượng Tham Gia

Thực hiện theo Quy định chung về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 139 - 149 tín chỉ (chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 đvht) và Giáo dục quốc phòng (165) tiết)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Việt Nam Học


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học Xã hội
+ Khoa học Nhân văn
+ Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Khối kiến thức cơ sở chung của ngành
+ Khối kiến thức cơ sở của nhóm ngành
+ Khối kiến thức cơ sở của ngành
+ Khối kiến thức chuyên ngành
+ Thực tập cuối khóa
+ Khóa luận tốt nghiệp (hoặc các học phần thay thế)

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản