Nghề Hàn - Hệ TC

Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI

Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Giới Thiệu Khóa Học Nghề Hàn

Trình bày được chi tiết các ký hiệu, quy ước của mối hàn. Trình bày được nguyên lý của quá trình hàn hồ quang. Hàn được các mối hàn trên tấm kim loại đảm bảo độ sâu ngấu, xếp vảy đều, không rỗ khí, rỗ xỉ, đạt tính thẫm mỹ. Làm việc được ở các công ty nhà máy về lĩnh vực hàn điện.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo)

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Nghề Hàn


- Các môn học chung
+ Chính trị
+ Pháp luật
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng - An ninh
+ Tin học
+ Ngoại ngữ (Anh văn)

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
+ Chế tạo phôi hàn
+ Gá lắp kết cấu hàn
+ Hàn hồ quang tay cơ bản
+ Hàn hồ quang tay nâng cao
+ Hàn MIG/MAG cơ bản
+ Hàn MIG/MAG nâng cao
+ Hàn TIG cơ bản
+ Quy trình hàn
+ Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế
+ Thực tập sản xuất

Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI
Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI
Điện thoại: 03203882265
Website: http://www.caodangnghelicogi.com - Email: caodangnghelicogi@vnn.vn
Trường Cao đẳng nghề LICOGI, tiền thân là trường công nhân cơ giới số 2 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI). Bộ Xây dựng được thành lập theo theo quyết định số 538/BXD ngày 01 tháng 10 năm 1974 của Bộ xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai trường Trường CNCG số 1 và trường CNCG số 2 với nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề vận hành máy xây dựng, nghề cơ khí cung cấp nhân lực cho ngành xây dựng và cho xã hội. Năm 1992 trường được đổi tên thành Trường Công nhân cơ giới xây dựng. Do nhu cầu phát triển, tại Quyết định số 1531 QĐ/BXD ngày 07 tháng 11 năm 2006 trường được nâng cấp đổi tên thành trường Trung cấp nghề Cơ giới - Cơ khí xây dựng. Ngày 21 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ lao động TBXH đã ký Quyết định số 254/QĐ - BLĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề LICOGI trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Cơ giới - Cơ khí Xây dựng. Quá trình xây dựng và trưởng thành của trường gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng qua các thời kỳ, cùng với các công trình trọng điểm trên mọi miền tổ quốc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản