Ngành Công Nghệ Ô Tô - Hệ TC

Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI

Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Giới Thiệu Khóa Học Ngành Công Nghệ Ô Tô

Ch­ương trình đào tạo trung cấp nghề "Công nghệ Ôtô" nhằm đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực lắp ráp và sửa chữa ôtô. Ng­ười lao động có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề công nghệ ôtô được làm tại các tổ, đội sửa chữa ôtô ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các thành phần kinh tế có sử dụng ph­ương tiện vận tải ôtô hoặc ở các tổ, đội thuộc các phân xưởng lắp ráp, bảo dư­ỡng, sửa chữa trong các nhà máy, xí nghiệp sửa chữa và sản xuất ôtô.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

2 năm

Nội Dung Khóa Học Ngành Công Nghệ Ô Tô


- Các môn học chung
+ Chính trị
+ Pháp luật
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng - An ninh
+ Tin học
+ Ngoại ngữ (Anh văn)

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
+ Điện kỹ thuật
+ Cơ ứng dụng
+ Vật liệu học
+ Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật
+ Vẽ kỹ thuật
+ An toàn lao động
+ Thực hành Nguội cơ bản
+ Thực hành Hàn cơ bản

Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI
Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI
Điện thoại: 03203882265
Website: http://www.caodangnghelicogi.com - Email: caodangnghelicogi@vnn.vn
Trường Cao đẳng nghề LICOGI, tiền thân là trường công nhân cơ giới số 2 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI). Bộ Xây dựng được thành lập theo theo quyết định số 538/BXD ngày 01 tháng 10 năm 1974 của Bộ xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai trường Trường CNCG số 1 và trường CNCG số 2 với nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề vận hành máy xây dựng, nghề cơ khí cung cấp nhân lực cho ngành xây dựng và cho xã hội. Năm 1992 trường được đổi tên thành Trường Công nhân cơ giới xây dựng. Do nhu cầu phát triển, tại Quyết định số 1531 QĐ/BXD ngày 07 tháng 11 năm 2006 trường được nâng cấp đổi tên thành trường Trung cấp nghề Cơ giới - Cơ khí xây dựng. Ngày 21 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ lao động TBXH đã ký Quyết định số 254/QĐ - BLĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề LICOGI trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Cơ giới - Cơ khí Xây dựng. Quá trình xây dựng và trưởng thành của trường gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng qua các thời kỳ, cùng với các công trình trọng điểm trên mọi miền tổ quốc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản