Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI

Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán DN

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để đảm nhận công tác tại các vị trí: Nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ chỉ cần một kế toán. Nhân viên kế toán bộ phận (kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán chi phí giá thành, kế toán bán hàng, kế toán tiền lương,…) trong các doanh nghiệp vừa và lớn. Nhân viên kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, người học tốt nghiệp còn có thể kiêm nhiệm các công tác hành chính văn phòng, thủ kho, thủ quỹ, thống kê.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán DN


- Các môn học chung
+ Chính trị
+ Pháp luật
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng - An ninh
+ Tin học
+ Ngoại ngữ (Anh văn)

- Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
+ Quản trị doanh nghiệp
+ Thống kê doanh nghiệp
+ Thuế
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán doanh nghiệp 1
+ Kế toán doanh nghiệp 2
+ Kế toán doanh nghiệp 3
+ Kế toán doanh nghiệp 4
+ Thực tập nghề
+ Phân tích hoạt động kinh doanh
+ Kế toán quản trị
+ Kế toán hành chính sự nghiệp
+ Kiểm toán
+ Tin học kế toán
+ Thực tập tốt nghiệp

- Các môn học, mô đun nghề tự chọn
+ Soạn thảo văn bản
+ Quản trị học
+ Toán kinh tế
+ Marketing
+ Kinh tế phát triển
+ Kinh tế quốc tế
+ Thị trường chứng khoán
+ Lập và phân tích dự án đầu tư
+ Kế toán ngân sách xã, phường
+ Kế toán thương mại dịch vụ
+ Kế toán thuế
+ Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
+ Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại

Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI
Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Nghề LICOGI
Điện thoại: 03203882265
Website: http://www.caodangnghelicogi.com - Email: caodangnghelicogi@vnn.vn
Trường Cao đẳng nghề LICOGI, tiền thân là trường công nhân cơ giới số 2 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI). Bộ Xây dựng được thành lập theo theo quyết định số 538/BXD ngày 01 tháng 10 năm 1974 của Bộ xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai trường Trường CNCG số 1 và trường CNCG số 2 với nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề vận hành máy xây dựng, nghề cơ khí cung cấp nhân lực cho ngành xây dựng và cho xã hội. Năm 1992 trường được đổi tên thành Trường Công nhân cơ giới xây dựng. Do nhu cầu phát triển, tại Quyết định số 1531 QĐ/BXD ngày 07 tháng 11 năm 2006 trường được nâng cấp đổi tên thành trường Trung cấp nghề Cơ giới - Cơ khí xây dựng. Ngày 21 tháng 01 năm 2008 Bộ trưởng Bộ lao động TBXH đã ký Quyết định số 254/QĐ - BLĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề LICOGI trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Cơ giới - Cơ khí Xây dựng. Quá trình xây dựng và trưởng thành của trường gắn liền với sự phát triển, lớn mạnh của tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng qua các thời kỳ, cùng với các công trình trọng điểm trên mọi miền tổ quốc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản