Nghiệp Vụ Đấu Thầu

TT Tin Học Kiến Trúc - Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter

112 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Đấu Thầu

Khóa học Nghiệp Vụ Đấu Thầu của Trung Tâm Enter giúp cho học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” theo đúng quy định của Luật và Thông tư số 10/2010/TT-BKH (chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc là điều kiện để tham gia mọi hoạt đọng đấu thầu tại Việt Nam).

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Nghiệp Vụ Đấu Thầu

Thời Lượng

Thời lượng: Theo quy định của chương trình học Nghiệp Vụ Đấu Thầu. Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 (18H00 - 21H00)

Nội Dung Khóa Học Đấu Thầu


- Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu
- Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu
- Chuyên đề 3: Hợp đồng
- Chuyên đề 4: Các nội dung về kế hoạch đấu thầu
- Chuyên đề 5: Nội dung về sơ tuyển nhà thầu
- Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
- Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hang hóa, xây lắp
- Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
- Chuyên đề 9: Các vấn đề liên quan đến đấu thầu
- Chuyên đề 10: Tình huống trong đấu thầu

TT Tin Học Kiến Trúc - Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter
112 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trung tâm Enter
Điện thoại: (0511)3692005, (0511)2217710
Website: http://www.enter.edu.vn - Email: bgd@enter.edu.vn
Trung Tâm Tin Học Kiến Trúc - Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter với sứ mệnh: Với tôn chỉ làm gạch nối giữa nhà trường và nhà sản xuất, tạo tiền đề cho những ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực xây dựng tại khu vực miền Trung. Trung Tâm Tin Học Kiến Trúc - Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter đào tạo chương trình Tin học cho ngành kiến trúc, xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức chuyên ngành kết hợp công cụ tin học, ứng dụng cụ thể vào những phần việc chuyên môn. Đem đến cho người học những kỹ năng ứng dụng thực thụ của công nghệ thông tin vào ngành học chính của mình: Hỗ trợ kỹ năng thể hiện bản vẽ (2D, 3D). Hỗ trợ kỹ năng phân tích tính toán kết cấu. Hỗ trợ kỹ năng tính khối lượng và quản lý thi công.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản