Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án

TT Tin Học Kiến Trúc - Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter

112 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án

Khóa học Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án của Trung Tâm Enter giúp cho học viên có đủ điều kiện năng lực khi tham gia Quản lý dự án (QLDA), cung cấp kiến thức pháp luật và chuyên môn về nghiệp vụ QLDA; phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho các cá nhân trực tiếp tham gia QLDA.

Đối Tượng Tham Gia

Các cá nhân có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc các lĩnh vực liên quan tới hoạt động xây dựng

Thời Lượng

Thời lượng: Theo quy định của chương trình học Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án. Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 (18H00 - 21H00)

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án


- Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 4. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 5. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 6. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 7. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
- Chuyên đề 8. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

TT Tin Học Kiến Trúc - Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter
112 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trung tâm Enter
Điện thoại: (0511)3692005, (0511)2217710
Website: http://www.enter.edu.vn - Email: bgd@enter.edu.vn
Trung Tâm Tin Học Kiến Trúc - Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter với sứ mệnh: Với tôn chỉ làm gạch nối giữa nhà trường và nhà sản xuất, tạo tiền đề cho những ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực xây dựng tại khu vực miền Trung. Trung Tâm Tin Học Kiến Trúc - Xây Dựng & Nghiệp Vụ Enter đào tạo chương trình Tin học cho ngành kiến trúc, xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức chuyên ngành kết hợp công cụ tin học, ứng dụng cụ thể vào những phần việc chuyên môn. Đem đến cho người học những kỹ năng ứng dụng thực thụ của công nghệ thông tin vào ngành học chính của mình: Hỗ trợ kỹ năng thể hiện bản vẽ (2D, 3D). Hỗ trợ kỹ năng phân tích tính toán kết cấu. Hỗ trợ kỹ năng tính khối lượng và quản lý thi công.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản