Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng

Trung Tâm Kinh Tế - ĐH Kinh Tế TP.HCM - TTKT

Số 19 CMT8, P. An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng

Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ kế hoạch và Đầu tư có chức năng tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và cấp chứng chỉ đấu thầu theo Quyết định số 511/QĐ-BKH ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Liên kết đào tạo cùng Công ty cổ phần Đào tạo Trí Thức Việt tổ chức các khóa nghiệp vụ Đấu thầu tại Cần Thơ.
Mục tiêu khoá học nghiệp vụ đấu thầu qua mạng:
- Với mục tiêu giảm được tiêu cực, lãng phí và tham nhũng khi đấu thầu, mua sắm tài sản công.
- Nhằm công khai, minh bạch hơn so với hình thức đấu thầu hiện nay, các nhà thầu cũng có thể nộp, gửi hồ sơ, công văn, tài liệu về đấu thầu mà không phải chờ thời gian lâu mới gặp được cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ đấu thầu như truyền thống, giúp tiết kiệm chi phí đi lại, họp hành.
- Để đảm bảo nhanh chóng, công khai, minh bạch trong các dự án tài trợ.

Đối Tượng Tham Gia

Thành viên ban giám đốc, cán bộ kế toán, cán bộ quản lý dự án, cán bộ quản lý xây lắp, cán bộ kế hoạch chuyên gia đấu thầu, học sinh, sinh viên chuyên ngành xây dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Đấu Thầu Qua Mạng


- Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng
+ Chuyên đề này giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng, bao gồm:
+ Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.
+ Chức năng của bên mời thầu
+ Công nghệ bảo mật
+ Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.
- Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng Bên mời thầu, Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu
+ Chuyên đề này giúp Bên mời thầu thực hành các nội dung bao gồm:
+ Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu
+ Đăng tải thông báo mời thầu
+ Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu
- Chuyên đề 3: Quy trình
+ Chuyên đề này giới thiệu các nội dung bao gồm:
+ Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu
+ Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu
+ Tra cứu kết quả mờ thầu dành cho Nhà thầu
- Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

Trung Tâm Kinh Tế - ĐH Kinh Tế TP.HCM - TTKT
Số 19 CMT8, P. An Thới, Quận Bình Thuỷ, Cần Thơ
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 1243887788 - 07102219778
Website: http://www.ttkt.edu.vn - Email: trungtamnghiepvunganhan@gmail.com
Trung tâm kinh tế trực thuộc trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế - quản trị kinh doanh; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó Trung tâm còn thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng nhằm chuẩn bị cho sinh viên, học viên những kỹ năng tốt nhất để có thể vận dụng vào công việc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản