Nghiệp Vụ Ngân Hàng

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Ngân Hàng

Mục tiêu chương trình:
- Chương trình là những nghiệp vụ khác của nghiệp vụ ngân hàng như: thanh toán quốc tế, huy động vốn, kinh doanh ngoại hối và đặc biệt là kế toán ngân hàng được thiết kế cô đọng, thực dụng.
- Khi kết hợp với khóa học nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, học viên dù không là sinh viên chuyên ngành ngân hàng vẫn nhanh chóng nắm bắt đầy đủ các nghiệp vụ trong ngân hàng và trở thành một ứng viên nặng ký trong các kỳ thi thi tuyển nhân sự.
- Sau khi tham gia khóa học, học viên sẽ nắm được bản chất và vận hành có tính tác nghiệp được các nghiệp vụ: Thanh toán quốc tế. Huy động vốn. Kinh doanh ngoại hối. Kế toán ngân hàng. Nghiệp vụ giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Đối Tượng Tham Gia

- Dành cho sinh viên – học viên mới ra trường.
- Cán bộ, công nhân viên muốn bổ sung kiến thức về chuyên môn và muốn có cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Ngân hàng và các tổ chức Tài chính – Tín dụng.

Thời Lượng

32 buổi – 04 tháng / khóa – Các buổi chiều Thứ 7 – cả ngày CN.

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Ngân Hàng


- Giới thiệu chung về Nghiệp vụ Ngân hàng
- Nghiệp vụ Tín dụng Doanh nghiệp (Chính sách, Qui định, Chế độ, Quy trình nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp)
- Nghiệp vụ tín dụng CN (Chính sách, Qui định, Chế độ, Quy trình nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp)
- Những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thẩm định giá
- Nghiệp vụ Tín dụng Ngân hàng Chính sách
- Nghiệp vụ Kiểm tra Kiểm toán Nội bộ
- Nghiệp vụ thẻ ngân hàng
- Bảo lãnh ngân hàng
- Nghiệp vụ thanh toán Xuất khẩu
- Nghiệp vụ thanh toán Nhập khẩu
- Nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ
- Nghiệp vụ ngân quỹ
- Nghiệp vụ KTGD về KHDN
- Nghiệp vụ KTCN về KHCN
- Nghiệp vụ kế toán tổng hợp
- Bài thu hoạch cuối khoá

Ưu Đãi Chung

Học phí đã bao gồm tài liệu.

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí
142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Triệu Văn Nhắc
Điện thoại: (076)3852853
Website: http://khaitriag.edu.vn - Email: khanhtoan_co@yahoo.com
Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Đồng bộ tài khoản