Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Khóa Học Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

Giới Thiệu Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

Cơ sở vật chất của trường được trang bị đầy đủ để phục tốt nhất cho các học viên, phòng ốc rộng rãi thoái mát, bàn ghế hợp chuẩn, hệ thống máy tính hiện đại.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

Trụ sở chính
Địa chỉ: 142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.LX, tỉnh An Giang

Cơ sở đào tạo
Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Thanh Sơn, P.Bình Khánh, TP.LX, tỉnh An Giang.

Điện thoại: (076)3852853 - (076)6250909
Mail: khanhtoan_co@yahoo.com
Website: http://khaitriag.edu.vn

Đồng bộ tài khoản