Quản Trị Hệ Thống Mã Nguồn Mở - Linux

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí

142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Hệ Thống Mã Nguồn Mở - Linux

Với mục tiêu của khóa học này là:
- Tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source. Học viên có thể tự xây dựng hệ điều hành với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
- Xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
- Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux).
- Có đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ Junior Level Linux Professional (LPIC-1), Advanced Level Linux Professional( LPIC-2) có giá trị toàn cầu.
- Trang bị kiến thức để học viên thi chứng chỉ: LPIC-101, 102, 201, 201.

Đối Tượng Tham Gia

- Dành cho học viên am hiểu và biết thao tác về máy tính.
- Dành cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, các nhà quản trị mạng, quản trị hệ thống, chuyên viên kỹ thuật, Các bạn đam mê công việc quản trị mạng và hệ thống Linux.
- Những người yêu thích công nghệ thông tin chuyên sâu về kỹ thuật điện tử máy tính.

Thời Lượng

108 giờ – 3 giờ/buổi (khoảng 3 tháng) - (Lý thuyết 30% – Thực hành 70%) – Các buổi sáng – tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Hệ Thống Mã Nguồn Mở - Linux


- Linux Fundamentals (nền tảng của hệ điều hành Linux)
- Application Server (Ứng dụng của máy chủ)
- Web Hosing (các dịch vụ lưu trữ website)
- Bash shell – Back up (sao lưu bằng các trình tiện ích)
- Project Management Software (phần mềm quản lý dự án)
- High Availability (cơ chế dự phòng cho máy chủ)
- Mail Server (máy chủ về mail)
- Firewall – Proxy - VPN – Network monitor (triển khai tường lửa, mạng riêng ảo, giám sát hệ thống mạng )

Trung Tâm Đào Tạo Khai Trí
142/2 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, Quận Long Xuyên, An Giang
Người liên hệ: Triệu Văn Nhắc
Điện thoại: (076)3852853
Website: http://khaitriag.edu.vn - Email: khanhtoan_co@yahoo.com
Công ty TNHH MTV Khánh Toàn được thành lập ngày 18/3/2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 1601310657 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp. Công ty TNHH MTV Khánh Toàn đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực sau: Lĩnh vực kế toán, lĩnh vực tin học, lĩnh vực ngoại ngữ, lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, tài chính, kế toán, dịch vụ tư vấn thuế và làm thủ tục về thuế...

Đồng bộ tài khoản