Khóa Học Quản Trị Linux - Unix

Khóa Học Quản Trị Linux - Unix
7 10 615
Với xu thế phát triển của ngành CNTT theo xu hướng nâng cao tính tiết kiệm và bảo mật đã dẫn đến sự thay đổi trong yêu cầu về kỹ năng đối với nhân sự CNTT và hạ tầng CNTT.
  • » Xem thêm
    • Của doanh nghiệp đã, đang và sẽ dần đưa mã nguồn mở Linux vào hoạt động trong hệ thống chủ chốt của mình. Thông qua khóa đào tạo Quản Trị Mạng Linux học viên sẽ được học những kiến thức cơ bản tới nâng cao về Linux, xây dựng và quản trị hệ thống mạng hoàn chỉnh trên nền tảng hệ điều hành mã nguồn mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn. Bạn có thể thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux).

      Bạn có thể làm gì sau khi hoàn tất khóa học Linux - Unix:
      Vượt Qua Các Kỳ Thi Quốc Tế Do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng chỉ quốc tế Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional( LPIC-2). Xây dựng các Server Linux đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp như: Mail Server, Web Server, Database,… Vận hành hệ thống Linux trong môi trường doanh nghiệp: cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernerl, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, DHCP, cấu hình thiết bị. Kỹ năng triển khai các hệ thống Firewall bảo mật dựa trên Linux. Bảo trì, xử lý lỗi và đảm bảo ổn định, bảo mật cho các hệ thống mã nguồn mở
Hiển thị 1-20 trên 47 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản