Kiến Trúc Hệ Thống

Kiến Trúc Hệ Thống
8 10 668
Kiến trúc hệ thống là cấu trúc tổ chức của hệ thống.
 • » Xem thêm
  • Kiến trúc gồm nhiều bộ phận có thể ở nhiều mức khác nhau, tương tác với nhau thông qua các giao diện. Sau khi xác định và phân tích yêu cầu hệ thống, chúng ta chuyển sang thiết kế và cài đặt hệ thống. Thiết kế kiến trúc hệ thống là giai đoạn sớm nhất trong quy trình thiết kế hệ thống. Thiết kế kiến trúc cung cấp cho chúng ta bản đặc tả về kiến trúc hệ thống, bao gồm những hệ thống con nào, tương tác với nhau ra sao, framework hỗ trợ điều khiển tương tác giữa các hệ thống con như thế nào.

   Tổ chức hệ thống phản ánh chiến lược cơ bản được sử dụng để cấu trúc hệ thống. Trong quá trình thiết kế kiến trúc hệ thống, hoạt động đầu tiên phải thực hiện là xây dựng mô hình tổ chức hệ thống.

   Có 3 phương pháp tổ chức hệ thống thường được sử dụng
   • Kho dữ liệu dùng chung

   • Server và các dịch vụ dùng chung (client-server)

   • Phân lớp hoặc máy trừu tượng


   Các mô hình kiến trúc cơ bản:


   • Mô hình cấu trúc tĩnh: mô tả các thành phần hệ thống chính.

   • Mô hình quy trình động: biểu diễn quy trình cấu trúc của hệ thống.

   • Mô hình giao diện: định nghĩa tập hợp các giao diện của hệ thống con

   • Mô hình quan hệ: biểu diễn quan hệ giữa các hệ thống con.

   • Mô hình phân tán: biểu diễn cách cài đặt các hệ thống con trên máy tính.


   Mục tiêu các khóa học về Kiến trúc hệ thống


   • Tìm hiểu thiết kế kiến trúc là gì và đặc điểm của chúng. Đồng thời, xem xét một số mô hình kiến trúc hệ thống thường được sử dụng.

   • Các phương pháp tổ chức hệ thống

   • Các phương pháp phân rã hệ thống con thành các mô-đun.

   • Thấy được mối quan hệ giữa các phương pháp tổ chức hệ thống và các phương pháp phân rã hệ thống.

   • Các chiến lược điều khiển hệ thống

   • Giới thiệu một số mô hình kiến trúc tham chiếu


   Kiến trúc OpenWeb Framework


   Framework được xây dựng trên môi trường Linux và sử dụng các công nghệ PHP, MySQL, PDO, Smarty, MVC...nhằm tận dụng tối đa sức mạnh của các công cụ giúp nâng cao chất lượng và kiến trúc của website được xây dựng trên nó. Framework cho phép xây dựng các ứng dụng web thuộc các thể loại như Content Management System (CMS), Trang thương mại điện tử (E-Commerce), tích hợp diễn đàn, blog... cần đáp ứng các yêu cầu về tốc độ xử lý, yêu cầu về cải tiến, mở rộng và bảo mật. Ngoài ra, các yêu cầu về đa ngôn ngữ cho giao diện và dữ liệu cũng được hỗ trợ bởi framework. Framework sử dụng mô hình MVC để đảm bảo hiệu quả trong thiết kế ứng dụng, cũng như đảm bảo các yếu tố dễ bảo trì, mở rộng và bảo mật cao.
Hiển thị 1-7 trên 7 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản