Khóa Học An Toàn Thông Tin

Khóa Học An Toàn Thông Tin
9 10 755
An toàn thông tin là lĩnh vực rất nóng và có tính cấp thiết đối với các quốc gia trên thế giới.
 • » Xem thêm
  • Ở Việt Nam, an toàn thông tin, là lĩnh vực đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm, trong đó, nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và việc xây dựng một chương trình đào tạo chuyên sâu cho lĩnh vực An toàn thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đi đầu để tạo nền tảng nhân lực cho sự phát triển chung cho lĩnh vực công nghệ thông tin quốc gia. Vai trò của An toàn thông tin hiện nay trên thế giới ngày càng quan trọng và trở thành một lĩnh vực rất phổ biến trong hầu hết các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội của mỗi quốc gia.

   Vai trò An toàn thông thông tin trong ngành Viễn Thông:


   Với mạng viễn thông, thì An toàn thông thông tin có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó không chỉ đảm bảo an toàn hệ thống mạng lưới mà còn đảm bảo quyền, lợi ích của nhà cung cấp và khách hàng. Do đó nhà cung cấp dịch vụ viễn thông luôn phải đảm bảo An toàn thông thông tin cho ba cấu trúc khác nhau: cấu trúc của trung tâm dữ liệu, cấu trúc của mạng, bao gồm các thiết bị mạng, thiết bị chuyển mạch và thiết bị điện tuyến và truy nhập vào mạng. Hơn nữa, một phần rất quan trọng của An toàn thông thông tin cho quá trình cộng tác (kết nối chia sẻ thông tin, dịch vụ hay gọi chung là "tài nguyên" với nhau). Bởi cộng tác luôn là một phần quan trọng của mạng viễn thông viễn thông

   Tại sao nên tham gia Khóa học An toàn Thông tin


   Các nội dung được cung cấp trong Khóa học An toàn Thông tin là những kiến nền tảng cơ bản nhưng quan trọng để bắt đầu tiếp cận với an toàn thông tin để bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức. Sau khi tham gia Khóa học An toàn Thông tin này bạn có thể có được một cái nhìn tổng quát nhất thế nào là an toàn toàn thông tin, các nguy cơ thách thức về an toàn thông tin, các thức kiểm soát quản lý an toàn thông tin…từ đây có thể tự mô tả lại được bức tranh an toàn thông tin của chính tổ chức đang làm việc và bắt đầu lên kế hoạch để từng bước bảo đảm an toàn thông tin cho tổ chức. Tổng quan nguy cơ, tác hại và các khuyến nghị về an toàn thông tin; Kiến trúc bảo mật và các framework về an toàn thông tin cho tổ chức; Bảo mật hạ tầng mạng; Các kỹ thuật bảo mật ứng dụng...trở thành Chuyên gia Quản lý An toàn Thông tin

   Kiến thức đạt được khi tham gia Khóa học An toàn Thông tin


   - Nắm được thế nào là an toàn thông tin và tại sao cần bảo vệ an toàn thông tin
   - Có được các kiến thức cơ bản nhất về an toàn thông tin (thuật ngữ, khái niệm, giải pháp...)
   - Biết được các nguy cơ gây mất an toàn thông tin
   - Có được định hướng trong lĩnh vực an toàn thông tin
   - Cung cấp kiến thức về các giải pháp, thiết bị, công cụ bảo vệ an toàn thông tin
   - Có được các kỹ năng cơ bản về bảo vệ hệ thống mạng và xác định sự cố an toàn thông tin

   Đối tượng phù hợp tham gia khóa Đào tạo An toàn Thông tin


   - Quản trị hệ thống
   - Quản trị mạng
   - Quản lý hệ thống CNTT
   - Sinh viên
   - Các cá nhân yêu thích và muốn tìm hiểu về bảo mật
Hiển thị 1-20 trên 41 kết quả
Sắp xếp theo
Đồng bộ tài khoản