An Ninh Cho Lập Trình Viên (ECSP)

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học An Ninh Cho Lập Trình Viên

Nội dung khóa đào tạo “An ninh cho lập trình viên” của EC-Council đưa ra những nền tảng cơ bản để đảm bảo an ninh cho hệ thống do các nhà thiết kế chương trình ứng dụng và các tổ chức phát triển phần mềm ứng dụng yêu cầu để tạo lập các chương trình ứng dụng có độ ổn định cao và ít rủi ro cho khách hàng. Nội dung khóa đào tạo được xây dựng trên cơ sở tổng kết và đóng góp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điểm nổi bật của khóa học ECSP là cung cấp những kiến thức về an ninh hệ thống không phụ thuộc vào một lĩnh vực cụ thể, Nội dung khóa đào tạo ECSP đáp ứng yêu cầu của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trên quan điểm an ninh. Điều này dẫn đến sự hiểu biết sâu hơn về các lĩnh vực chuyên môn / kiến trúc / ngôn ngữ cũng như về các vấn đề liên quan.

Đối Tượng Tham Gia

Chứng chỉ hoàn thành khóa học ECSP cấp cho các lập trình viên, những người có trách nhiệm thiết kế và xây dựng các ứng dụng tron môi trường Windows/Web với khung .NET/Java.Chương trình này được thiết kế cho các nhà thiết kế có các kỹ năng sử dụng C#, C++, Java, PHP, ASP, .NET và SQL.

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học An Ninh Cho Lập Trình Viên


- Module 01: Introduction to Secure Coding
- Module 02: Designing Secure Architecture
- Module 03: Cryptography
- Module 04: Buffer Overflows
- Module 05: Secure C and C++ Programming
- Module 06: Secure Java and JSP Programming
- Module 07: Secure Java Script and VB Script Programming
- Module 08: Secure ASP Programming
- Module 09: Secure Microsoft.NET Programming
- Module 10: Secure PHP Programming
- Module 11: Secure PERL Programming
- Module 12: Secure XML, Web Services and AJAX Programming
- Module 13: Secure RPC, ActiveX and DCOM Programming
- Module 14: Secure Linux Programming
- Module 15: Secure Linux Kernel Programming
- Module 16: Secure Xcode Programming
- Module 17: Secure Oracle PL/SQL Programming
- Module 18: Secure SQL Server Programming
- Module 19: Secure Network Programming
- Module 20: Windows Socket Programming
- Module 21: Writing Shellcodes
- Module 22: Writing Exploits
- Module 23: Programming Port Scanners and Hacking Tools
- Module 24:Secure Mobile phone and PDA Programming
- Module 25: Secure Game Designing
- Module 26: Securing E-Commerce Applications
- Module 27:Software Activation, Piracy Blocking and Automatic Updates
- Module 28: Secure Application Testing
- Module 29: Writing Secure Documentation and Error Messages

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản