Quản Trị Dự Án An Ninh Thông Tin

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học An Ninh Thông Tin

Khóa học quản trị dự án an ninh công nghệ thông tin (PMITS) còn có một mối liên quan là giúp cho học viên tiếp tục để có được chứng chỉ thương mại điện tử chuyên nghiệp của hãng EC-Council, chứng chỉ này cũng bổ xung kiến thức cho học viên trong lĩnh vực kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Các cán bộ quản lý nhân sự có nhiệm vụ lập kế hoạch an ninh thông tin, các nhân viên quản trị mạng, quản trị máy chủ, quản trị hệ thống và các chuyên gia đánh giá những rủi ro.

Thời Lượng

2 ngày

Nội Dung Khóa Học An Ninh Thông Tin


- Module 01: Components of Project Management in IT Security
- Module 02: Organizing the IT Security Project
- Module 03: Developing the IT Security Project Team
- Module 04: Planning the IT Security Project
- Module 05: Managing the IT PM
- Module 06: Building Quality into IT Security Projects
- Module 07: Closing Out the IT PM
- Module 08: Define a Corporate IT Project Plan
- Module 09: General IT Security Plan
- Module 10: IT Operational Security Plan

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản