Điều Tra Pháp Lý An Ninh Tin Học (CHFI)

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Điều Tra Pháp Lý An Ninh Tin Học

Khóa học CHFI sẽ đem đến cho học viên những kỹ năng cần thiết để nhận dạng những dấu hiệu của kẻ xâm nhập mạng máy tính và tập hợp những chứng cớ cần thiết để phục vụ cho công việc tiếp tục điều tra. Nhiều công cụ hàng đầu hiện nay của ngành điều tra tội phạm máy tính sẽ được đưa vào giảng dạy trong khóa học này, bao gồm cả phần mềm, phần cứng và những kỹ thuật chuyên ngành.

Đối Tượng Tham Gia

Nhân viên cảnh sát và cán bộ của các cơ quan lập pháp, cơ quan thi hành pháp luật, nhân viên Bộ Quốc Phòng; các chuyên gia bảo mật, nhân viên quản trị hệ thống của những công ty: thương mại điện tử, ngân hàng, bảo hiểm và các ngành nghề chuyên nghiệp khác,… các nhà quản lý công nghệ thông tin

Thời Lượng

7 ngày

Nội Dung Khóa Học Điều Tra Pháp Lý An Ninh Tin Học


- Module 01: Computer Forensics in Today’s World
- Module 02: Law and Computer Forensics
- Module 03: Computer Investigation Process
- Module 04: First Responder Procedure
- Module 05 : CSIRT
- Module 06: Computer Forensic Lab
- Module 07: Understanding File Systems and Hard Disks
- Module 08: Understanding Digital Media Devices
- Module 09: Windows, Linux and Macintosh Boot Processes
- Module 10: Windows Forensics
- Module 11: Linux Forensics
- Module 12: Data Acquisition and Duplication
- Module 13: Computer Forensic Tools
- Module 14: Forensics Investigations Using Encase
- Module 15: Recovering Deleted Files and Deleted partitions
- Module 16: Image Files Forensics
- Module 17: Steganography
- Module: 18: Application Password Crackers
- Module 19: Network Forensics and Investigating Logs
- Module 20: Investigating Network Traffic
- Module 21: Investigating Wireless Attacks
- Module 22: Investigating Web Attacks
- Module 23: Router Forensics
- Module 24: Investigating DoS Attacks
- Module 25: Investigating Internet Crimes
- Module 26: Tracking E-mails and Investigating E-mail Crimes
- Module 27: Investigating Corporate Espionage
- Module 28: Investigating Trademark and Copyright Infringement
- Module 29: Investigating sexually harassment incidents
- Module 30: Investigating Child Pornography
- Module 31: PDA Forensics
- Module 32: iPod Forensics
- Module 33: Blackberry Forensics
- Module 34: Investigative Reports
- Module 35: Becoming an Expert Witness

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản